Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο) – Blind Typing System

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους τους Χρήστες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Από την Γραμματειακή Υποστήριξη έως τα Διοικητικά Στελέχη.

Σκοπός

Σκοπός & Στόχος του σεμιναρίου είναι:

 • να έχουν άριστη ταχύτητα
 • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για ιδιωτικές εταιρείες
 • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας είναι μέθοδος ταχύτατης πληκτρολόγησης κειμένου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκπαιδεύεστε στο Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο. Δακτυλογράφος Τυφλού Ελληνοαγγλικού Πληκτρολογίου είναι μια δεξιότητα που στον επαγγελματικό τομέα, θεωρείται βασικό προσόν για τη διαχείριση χρόνου. Το τυφλό σύστημα κρίνεται επιβεβλημένο στην εποχή της ταχύτητας και αποτελεί προσόν για κάθε εργαζόμενο, από την γραμματειακή υποστήριξη έως τα διοικητικά στελέχη. Το Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, μπορείτε να πληκτρολογήσετε πολύ γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια μειώνοντας στο ελάχιστο τα λάθη κατά την διάρκεια της πληκτρολόγησης. Αποκτήστε ένα πολύ σημαντικό προσόν για εσάς που χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για επαγγελματική χρήση και για εσάς που αναζητάτε εργασία με βασική χρήση πληκτρολογίου.

Θεματικές Ενότητες

 • Εκμάθηση θέσεις γραμμάτων, αριθμών, σημείων στίξης και συμβόλων στα Ελληνικά & στα Αγγλικά
 • Ασκήσεις συμπλεγμάτων, λέξεων, προτάσεων – ασκήσεις εκμάθησης αριθμητικού πληκτρολογίου – ασκήσεις πληκτρολόγησης κειμένου
 • Ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σε αυτές τις ασκήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να πληκτρολογεί πεζούς αλλά και κεφαλαίους χαρακτήρες, αριθμούς, σύμβολα αλλά και σημεία στίξης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια 30 ώρες
 • Εξατομικευμένη Εκπαίδευση (One by One)
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο.
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο) - Blind Typing System (Greek - English - Numeric keypad) 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.