Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

2D AutoCad (Δισδιάστατη Σχεδίαση)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Εργαζόμενους, Φοιτητές, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Άνεργους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους Μηχ/κούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Λοιπούς Μηχ/κούς, Διακοσμητές, Αρχιτέκτονες Τοπίου, Σχεδιαστές Δομικών Έργων, Σχεδιαστές.

Σκοπός

  • να έχουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση
  • να αποκτήσουν Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Γνώσης χειρισμού AutoCad
  • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για τεχνικές ιδιωτικές εταιρείες
  • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους

Περιγραφή σεμιναρίου

Το 2D AutoCad είναι ένα λογισμικό δισδιάστατης τεχνικής σχεδίασης. Έχει τη μοναδική δυνατότητα σχεδιασμού κατόψεων, όψεων, τομών, τοπογραφικών και σύνθετων μηχανολογικών σχεδίων υπό κλίμακα ακριβείας, γρήγορων διορθώσεων και εύκολων μετατροπών. Το σεμινάριο του AutoCAD αποσκοπεί στην Επαγγελματική εκπαίδευση και χρήση της εφαρμογής και αποτελείται από 113 εκπαιδευτικές ενότητες.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

  • Διάρκεια 70 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%
  • ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΟ με όλη την ύλη της εκπαίδευσης του 2D AutoCad
  • ΔΩΡΕΑΝ Κωδικός τηλεκατάρτισης με άδεια χρήσης 80 ωρών στην πλατφόρμα εκπαίδευσης

1."Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Autodesk ‐ AutoCAD® Certified User
1. Πιστοποιημένος Χρήστης AutoCAD (Autodesk) - (Χωρίς το κόστος Πιστοποίησης Autodesk ) – Σημείωση: για την εξέταση θα πρέπει να είστε κάτοχος Lower ή Proficiency οι εξετάσεις γίνονται στα Αγγλικά. 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.