Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Β’ & Γ’ Κατηγορίας Βιβλία – Έσοδα Έξοδα (Απλογραφικά), Εμπορική Διαχείριση, Φορολογικά, Μισθοδοσία & Εργατικά | Πλήρες Πρακτικό Πρόγραμμα | Οργάνωση και Λειτουργία Λογιστικού Γραφείου | Προγράμματα ERP SOFTONE EPSILONNET ATLANTIS ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΚΕΜΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19/10/2021
111 ώρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10/11/2021
111 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους Λογιστές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι με μεγάλη προϋπηρεσία στον τομέα τους, και κάτοχοι λογιστικών γραφείων, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, φοιτητές οικονομικών σχολών, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή ελεύθερο επαγγελματία για ιδία χρήση. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο Β’ & Γ’ Κατηγορίας Βιβλία αποτελεί ένα Πλήρες Πρακτικό Πρόγραμμα Λογιστικής που περιλαμβάνει εκμάθηση όλων των καθημερινών εργασιών ενός λογιστικού γραφείου / λογιστηρίου. Η εκπαίδευση αφορά όλες τις κατηγορίες βιβλίων. Η ύλη του εν λόγω σεμιναρίου διδάσκεται μέσα από πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές, βήμα προς βήμα, από επαγγελματίες λογιστές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της λογιστικής.
Για την άρτια κατάρτιση των εκπαιδευομένων και για την καλύτερη δυνατή προσομοίωση λογιστικών εργασιών, οι εισηγητές - επαγγελματίες λογιστές, χρησιμοποιούν παραδείγματα και εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά επιχειρήσεων, κάνοντας χρήση μηχανογραφημένων ERP προγραμμάτων των εταιρειών EPSILONNET /SOFTONE / ATLANTIS.

Στόχος του εν λόγω webinar είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν πλήρως όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία ενός λογιστικού γραφείου/λογιστηρίου, έτσι ώστε μετά το πέρας του σεμιναρίου να είναι σε θέση να μπορούν να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία, σε οργανωμένα λογιστήρια επιχειρήσεων καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον λογιστικό κλάδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΈΣΟΔΑ – ΈΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 30 ώρες

Α’ΜΕΡΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

● Διαδικασία έναρξης ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών (Νομικών Προσώπων)
● Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/14
● Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο

Β ’ΜΕΡΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERP EXTRA EPSILONNET.

● Άνοιγμα Β’ Κατηγορίας Βιβλίων- Απλογραφική Μέθοδος Ατομικών Επιχειρήσεων και Προσωπικών Εταιρειών ΟΕ & ΕΕ
● Ενημέρωση βιβλίων με πραγματικά παραστατικά | Έσοδα – Έξοδα
● Υπολογισμός ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης
● Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
● Μισθοδοσία- Απεικόνιση στα βιβλία, ΑΠΔ, ΦΜΥ
● Μητρώο Παγίων
● Απογραφή – Αποτίμηση
● Αρχή Δεδουλευμένου
● Διενέργεια αποσβέσεων χρήσης
● Κλείσιμο βιβλίων – Τέλος χρήσης

Γ’ ΜΕΡΟΣ:ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

● Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ν)
● Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
● Εκκαθάριση φόρου, Φορολογική Αναμόρφωση
● Τρέχουσες Φορολογικές Ρυθμίσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 30 ώρες

Α’ΜΕΡΟΣ: ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (12 ώρες)

● Νομοθετικό πλαίσιο Μισθοδοσίας
● Βασικές εργατικές και ασφαλιστικές έννοιες
● Συμβάσεις εργασίας ( είδη και ισχύ αυτών)
● Μορφές εργασίας (πλήρης -μερική -εκ περιτροπής)
● Εργατικά θέματα σχετικά με κατώτατο νομοθετημένο μισθό, άδειες μισθωτών, αργίες.
● Πρόσληψη μισθωτού: Απογραφή στοιχείων, αναγγελία πρόσληψης, πίνακας προσωπικού , σύμβαση εργασίας -γνωστοποίηση των όρων ΠΔ156/94
● Υποχρεώσεις εργοδότη -Διαδικασίες με Επιθεώρηση εργασίας , ΙΚΑ , ΟΑΕΔ

Β ’ΜΕΡΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EXTRA EPSILONNET (18 ώρες)

● Εφαρμογή υπολογισμού μισθοδοσίας
● Υπολογισμός και υποβολή ΑΠΔ
● Υπολογισμοί αδείας , επιδόματος αδείας
● Επιδόματα εορτών ( Χριστουγέννων και Πάσχα)
● Ασθένεια , Λοχεία
● Υπερωρία – Υπερεργασία
● Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής εργασίας
● Ανάλυση μισθοδοτικής κατάστασης & αποδείξεων πληρωμής
● Ανάλυση εντύπων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
● Καταγγελία σύμβασης (απόλυση) – Αποζημίωση
● Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών
● Ετήσιες καταστάσεις προσωπικού ,βιβλίο αδειών , βιβλίο υπερωριών

Μηχανογράφηση
Εκπαίδευση στο Λογιστικό Πρόγραμμα : EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EPSILONNET

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 18 ώρες

● Γενική Λογιστική
● Δομή και διάρθρωση του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) – παραδείγματα & εφαρμογές
● Αλλαγές στη Λογιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση των Εταιρειών κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) νέος Νόμος 4308/2014 – Παραδείγματα και Εφαρμογές
● Έννοια & Διακρίσεις λογαριασμών
● Λειτουργία λογαριασμού
● Έννοια χρεοπίστωσης
● Αποσβέσεις – Μέθοδοι Αποσβέσεων
● Απογραφή – Ισοζύγιο – Ισολογισμός
● Λογιστική Εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
● Εγγραφές διανομής κερδών

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Γ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ – ΧΡΗΣΗ ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 42 ώρες

Το πρόγραμμα στα Γ’ κατηγορίας Βιβλία, προβλέπει εκπαίδευση σε ένα από τα παρακάτω ERP προγράμματα : είτε ATLANTIS είτε EPSILONNET είτε SOFTONE είτε ΚΕΦΑΛΑΙΟ κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο σεμιναρίου και ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

● Ενημέρωση Βιβλίων Διπλογραφικής Μεθόδου με πραγματικά παραστατικά
● Έλεγχος της ορθής καταχώρησης των παραστατικών -Λογιστικές εγγραφές
● Γνώση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
● Εμπορική Διαχείριση – Λογιστική Διαχείριση
● Διαχείριση Αποθήκης (Ισοζύγιο – Έλεγχος) ενημέρωση παραστατικών. αγορών εμπορευμάτων , α΄υλών ,αναλωσίμων κ.α.
● Εισαγωγές - Εξαγωγές εμπορευμάτων & προϊόντων Τρίτων Χωρών (Τ.Χ) και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
● Ενημέρωση Χρηματικών Διαθεσίμων και Απαιτήσεων
● Διαχείριση επιταγών εισπρακτέων και πληρωτέων
● Ενημέρωση, έλεγχος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και τραπεζικών δανείων εταιρειών
● Καταχώρηση παγίων
● Έλεγχος Μητρώου Παγίων - Αναλυτικό Ημερολόγιο Παγίων
● Υπολογισμός αποσβέσεων
● Καταχώρηση Μισθοδοσίας, ΦΜΥ μισθωτών υπηρεσιών και ΦΜΥ ελευθέρων επαγγελματιών
● Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση αναλυτικών παραδειγμάτων
● Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
● Υπολογισμός ΦΠΑ (Περιοδική Δήλωση)
● Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4)
● Υποβολή Δήλωσης INTRASTAT
● Υποβολή Δήλωσης LISTING
● Reporting προς την Διοίκηση των εταιρειών
● Ενημέρωση με παραδείγματα για εταιρίες παροχής υπηρεσιών , για βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες

Υπάρχει η δυνατότητα αν κάποιος το επιθυμεί, να διδαχθεί και δεύτερο πρόγραμμα εκτός από το προβλεπόμενο, με προσθήκη επιπλέον ωρών και επιπλέον κόστους συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 111 ώρες (50λεπτες) / 4-5 μήνες / 2 με 3 φορές την εβδομάδα
ΩΡΑΡΙΑ: Απογευματινά μετά τις 5μμ και Βραδινά μετά τις 8μμ / Δυνατότητα εκπαίδευσης και τα Σάββατα
Το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα με τις συμμετοχές κατόπιν συνεννόησης

• Τα τμήματα είναι από 11 έως 14 άτομα
• Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εργαστήρια Η/Υ και κάθε σπουδαστής έχει τη δική του θέση εργασίας.
• Εκπαιδεύουν εισηγητές έμπειροι επαγγελματίες, ενεργοί στην αγορά εργασίας.
• Χορηγείται πλήρες πακέτο σημειώσεων
• Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε εξ’ αποστάσεως με Live εισήγηση, είτε δια ζώσης στα εργαστήριά μας.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΚΕΜΕ αποτελεί Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας 2101023 (Κε.Δι.Β.Μ.1). Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται αντίστοιχη Βεβαίωση Σπουδών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1150€ | -15% για Εγγραφές Οκτωβρίου : 975€ Προκαταβολή με την εγγραφή 195€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας