Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Περιοδική ΦΠΑ - Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων – Intrastat – Ειδικές Περιπτώσεις – Ανάλυση Άρθρου 14 Ν 2859/2000) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και σε Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία
Β) Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ

Σκοπός

Εξειδίκευση στη Διαχείριση του Φ.Π.Α  

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Ορισμός
 • Αντικείμενο του φόρου
 • Υποκείμενοι στο ΦΠΑ
 • Λογιστική παρακολούθηση του Λογ 54.00 (ΕΛΠ – ΕΓΛΣ)
 • Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις – Απλές - Τριγωνικές
 • Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις – Απλές - Τριγωνικές
 • Ανάλυση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
 • Ανάλυση άρθρου 14 – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
 • Επιστροφή ΦΠΑ (ΠΟΛ 1167/2015)
 • Κίνδυνος Παραγραφής Πιστωτικού Υπολοίπου ΦΠΑ – Διαδικασία Επιστροφής
 • Ανάλυση του νέου εντύπου ΦΠΑ (Φ2 – Περιοδική Δήλωση)
 • (Φ4 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών)
 • (Φ5 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών)
 • Δήλωση Intrastat
 • Συμπλήρωση των εντύπων ΦΠΑ όπως γίνεται στην πράξη (ισοζύγια)
 • PRO-RATA
 • Διακανονισμός Παγίων

Μέθοδος Διδασκαλίας: Πρακτικές Εφαρμογές

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 50 διδακτικές ώρες
Διεξαγωγή: Κάθε Παρασκευή 18:00 - 21:00

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06 ΤΟΥ ΟΑΕΔ.
 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.