Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Λογιστική - Ίδρυση - Λειτουργία εταιρειών, Οργάνωση Λογιστηρίου, Μηνιαίες & Ετήσιες Υποχρεώσεις

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
HELLAS NETWORK

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο συνίσταται σε όλους όσους επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην Αγορά Εργασίας, ανεξαρτήτως εάν οι σπουδές τους είναι Οικονομικής κατεύθυνσης ή όχι. Είναι θεωρητικό και δεν περιλαμβάνει τη χρήση προγραμμάτων Μηχανογράφησης (όπως Eurofasma, Softone κλπ).

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο Λογιστικής, αποτελεί τον πληρέστερο "οδηγό" για όλους όσους επιθυμούν να εργαστούν σε Λογιστικά Γραφεία και να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές - απαιτητικές - εργασιακές συνθήκες. Όλοι οι συμμετέχοντες και κυρίως οι μή έχοντες προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, μαθαίνουν με έναν απλό και κατανοητό τρόπο όλες τις καθημερινές υποχρεώσεις ενός Βοηθού Λογιστή, από την έναρξη μίας επιχείρησης μέχρι και τη δημοσίευση του Ισολογισμού. Όλα τα βήματα ένα προς ένα και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (καθημερινές, μηνιαίες και ετήσιες) που απαιτούνται για την Λογιστικά νόμιμη λειτουργία μιας επιχείρησης, αναλύονται με παραδείγματα και με πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Με το πέρας του σεμιναρίου, θα είστε έτοιμοι και πλήρως προετοιμασμένοι για εργασία σε Λογιστικά Γραφεία και Λογιστήρια Εταιρειών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ:
ΜΗΤΡΩΟ:
• Έναρξη Εργασιών
• Μορφές Εταιρειών
• ΓΕΜΗ
• Μεταβολές
• Διακοπή Εργασιών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
• Ενημέρωση & Τήρηση Βιβλίων
• Εμπορική Διαχείριση (Τιμολόγηση, Αγορές, Αποθήκη)
• Μισθοδοσία - Εργατικά
• Υποχρεώσεις
• Εξωτερικές Υποχρεώσεις
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. ΦΜΥ
2. Περιοδική ΦΠΑ
3. Θεωρημένα - Εκτυπώσεις
4. Παρακολούθηση Ταμειακών Υποχρεώσεων
ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
• Δηλώσεις Εταιρειών Φορολογίας Εισοδήματος Φ3
• Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (φυσικών) μελών
• Βεβαιώσεις Μελών
• Πληρωμές Φόρων (Φορολογία Εισοδήματος, ΦΜΥ κλπ)
• Σύστημα Παρακολούθησης
• Ενημερότητες
• GSIS - TAXISNET
2. ΦΠΑ - VIES - INTRASTAT
3. ΚΒΣ
• Λειτουργία
• Θεωρήσεις Βιβλίων & Στοιχείων
4. ΦΜΥ
• Περιοδική
• Οριστική
5. ΚΑΔ
6. ΚΒΣ
• Γνωστοποιήσεις
• Μηχανισμοί
• Ταμειακές
7. Συμπλήρωση Ε9
8. Κτηματολόγιο
9. Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
10. Περαιώσεις
11. Υποχρέωση Ισολογισμού
• Απογραφή
• Δημοσίευση Ισολογισμού
12. Βιβλία Παγίων - Εταίρων
13. Δημιουργία Κοστολογίων κατά τη διάρκεια του έτους
• Έγκαιρος προγραμματισμός Ταμειακών Ροών
• Επάρκεια Ταμειακής Ρευστότητας

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

- Διάρκεια: 50 ώρες
- Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίων:
- Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16:00 - 19:00 ή 19:00 - 22:00
- Σάββατο: 10:00 - 14:00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον ΔΩΡΕΑΝ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές, Πολυεθνικές Επιχειρήσεις & Λογιστικά Γραφεία
• Λογιστικό Οδηγό - Manual

Κόστος Συμμετοχής

€ 595 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.