Σεμινάριο σε αίθουσα:
Ψυχολογία, Προσωπική Ανάπτυξη

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΙΑ ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ!

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Ψυχολογία, Προσωπική Ανάπτυξη

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΕΦΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ph.D
Σπούδασε συμβουλευτική ψυχολογία στο Massachusetts University και κλινική ψυχολογία στο National University of Ireland, όπου έλαβε το διδακτορικό της .Έχει εικοσαετή εκπαιδευτική εμπειρία σε σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγγραφέας με μεγάλη ορθογραφική δράση σε ελληνικά περιοδικά. Επιπλέον έχει αναπτύξει ένα σύστημα ανάλυσης του WISC, III, IV, (Κλίμακα νοημοσύνης) σε 65 νοητικές ικανότητες, με βάση τη θεωρία του Guilford και τη μελέτη των ικανοτήτων κατά Whitla (Harvard University).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο μέσα σε μία επιχείρηση / οργανισμό αλλά και σε οποιονδήποτε θα ήθελε να ενισχύσει την αυτογνωσία & την αυτοπεποίθησή του.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εντοπίσει με επιστημονικό, αλλά παράλληλα ευχάριστο και βιωματικό τρόπο, το βαθμό της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων και τους παράγοντες που την αναστέλλουν ή ενισχύουν , σε ατομικό και εργασιακό επίπεδο. Στόχος είναι να προσφέρει έναν λειτουργικό τρόπο ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης ,της αυτοεκτίμησης και της διεκδικητικότητας, οι οποίες είναι σημαντικές για την υγιή συμπεριφορά των εργαζομένων και κατ’ επέκταση για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.Ενισχύεται η αυτογνωσία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο , επίσης παρέχονται πρακτικοί τρόποι για εφαρμογή ατομικά και ομαδικά , χωρίς κόπο , κόστος και σπατάλη χρόνου.Διευρύνεται η αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του και το περιβάλλον γύρω του και τα αποτελέσματα , σε επίπεδο εφαρμογής καθίστανται αντιληπτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, στο χώρο εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 10% θεωρία, 80% πρακτική και 10% εποπτεία της πρακτικής - ανάδραση.

Ενότητα Ι:
1.Ορισμός της Αυτοπεποίθησης
2.Αυτοπεποίθηση, η προσωπική μου εμπειρία και άποψη
Συζήτηση από όλα τα μέλη του σεμιναρίου
3. Χορήγηση του Ερωτηματολογίου της Αυτοπεποίθησης
4.Συζήτηση
Ενότητα ΙΙ:
5.Ποιά είναι τα αποτελέσματα της έλλειψης αυτοπεποίθησης στη ζωή ενός εργαζομένου;Αναφέρετε ένα παράδειγμα από τον χώρο εργασίας σας. ABC Analysis
6.Ποιοί είναι οι παράγοντες που κάνουν έναν εργαζόμενο να μην έχει αυτοπεποίθηση ή να χάνει την αυτοπεποίθησή του; Η προσωπική σας εμπειρία και άποψη. Συζήτηση
Ενότητα ΙΙΙ:
7.Πώς φερόμαστε στους άλλους όταν δεν έχουν αυτοπεποίθηση;
8.Τι μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος ,για ν’ αυξήσει την αυτοπεποίθηση του; Debate
9. Σε τι θα ήθελα να αυξήσω την αυτοπεποίθησή μου;
10.Οταν αποκτήσω αυτοπεποίθηση, τι θα κάνω διαφορετικά; Παραδείγματα κοινής και αποκλίνουσας νόησης
11.Τι δίσταζα να κάνω μέχρι σήμερα;
α. Στο προσωπικό τομέα
β. Στον εργασιακό τομέα
12.Υπάρχει κάτι που θα σταματήσω να κάνω άμεσα (εντός αυτού του μήνα);
13. Συζήτηση ( θα μοιραστεί στο σεμινάριο μόνο ό,τι αισθάνεται ο καθένας άνετα να επικοινωνήσει με τους άλλους)
Ενότητα ΙV:
14.Τι μπορεί να κάνει η επιχείρησή σας για ν’ αυξήσει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων; Δημιουργία ενός Matrix
15.Οταν οι εργαζόμενοι αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, τι θα κάνουν διαφορετικά; Συζήτηση
16.Υπάρχει κάτι που θα σταματήσουν να κάνουν άμεσα; Συζήτηση
17.Η εδραίωση της αυτοπεποίθησης στο χώρο εργασίας:Τεχνικές και εφαρμογή (Μαγνήσαλης, 1999)
18. Τα Standards της Αυτοπεποίθησης (Κοντοπούλου,2012)
Ενότητα: V
19.Προτάσεις διατήρησης και γενίκευσης του σεμιναρίου, στο χώρο εργασίας. Συζήτηση
20.Cognitive Imagining: Μία δημιουργική-βιωματική προσέγγιση του εσωτερικού εαυτού Καθοδήγηση με την ιστορία ο Θεός κι ένα χρυσόψαρο, από την εισηγήτρια. Συζήτηση - Ολοκλήρωση του σεμιναρίου με δηλώσεις αυτοπεποίθησης εκ μέρους των συμμετεχόντων
21.Δημιουργία μίας πίτας
22.Αξιολόγηση της Εισηγήτριας

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας