Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Αγγλικά (Bulats: πιστοποίησε τις γνώσεις σου μέχρι και το ανώτερο επίπεδο Γ2-Proficiency level)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε όσους αναζητούν άμεση και έγκυρη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας, χωρίς εξειδικευμένη προετοιμασία, με τον πιο γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
• Δίνει έμφαση περισσότερο στην επικοινωνία και στα γενικά αγγλικά
• Αποτελεί μια επιπλέον επιλογή γι΄αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση του Πανεπιστήμιου του Cambridge ESOL.
Το BULATS δεν απαιτεί προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και ενδείκνυται για όσους θα χρησιμοποιήσουν μια ξένη γλώσσα μελλοντικά. Το BULATS είναι ιδανικό για όποιον χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μια ξένη γλώσσα στον εργασιακό χώρο.

Περιγραφή σεμιναρίου

Έγκυρο – Οικονομικό – Γρήγορο – Φιλικό

Το BULATS είναι ένα μοναδικό, ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα αξιολόγησης της γλωσσομάθειας στην αγγλική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ESOL Examinations – κορυφαίο παγκοσμίως οργανισμό στις εξετάσεις αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας. Αυτή η ευέλικτη, ακριβής και ταχεία αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι ιδανική στα πλαίσια προσλήψεων, προαγωγών, εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση ή ως διαγνωστική εξέταση. Το BULATS αναγνωρίζεται ανά τον κόσμο ως μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας και χρησιμοποιείται εξίσου από κυβερνητικούς φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πως λειτουργεί το BULATS;
Το BULATS βασίζεται σε ένα σύστημα αυτοπροσαρμοζόμενης αξιολόγησης, που μπορεί να προσαρμοστεί στις γλωσσικές δεξιότητες του υποψηφίου, ανεξαρτήτως του πραγματικού επιπέδου γλωσσομάθειας. Οι ερωτήσεις προβάλλονται από τον υπολογιστή μέσω αλλεπάλληλων οθονών και καθώς το τεστ προχωρά, το λογισμικό επιλέγει τις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο του υποψηφίου αναλύοντας άμεσα και συνεχώς την επίδοσή του. Ως εκ τούτου, το τεστ γίνεται προοδευτικά απλούστερο ή δυσκολότερο έως ότου διαγνωσθεί με συνέπεια και αξιοπιστία το πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειας. Με τον τρόπο αυτό, το BULATS μπορεί να προσδιορίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσομάθειας και να παρέχει άμεσα αποτελέσματα.

Που αναγνωρίζεται το Βulats;
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
Το πιστοποιητικό του Bulats αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.

Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το Bulats στα εξής επίπεδα:
μέτρια γνώση (B1, 40-59), καλή γνώση (B2, 60-74), πολύ καλή γνώση (C1, 75-89) και αριστη γνωση (C2, 90-100).
Επίπεδο Γνώσης
Άριστη 90-100
Πολύ Καλή 75-89
Καλή 60-74
Μέτρια 40-59

Ιδανικό για:
• Προσλήψεις στο Δημόσιο
• Φοιτητές και εργαζόμενους

Πιστοποίηση
- "Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)"
- Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Πληροφορίες συμμετοχής

- Διάρκεια: 3 – 6 μήνες ανάλογα το επίπεδο
- Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
- Διάρκεια εξέτασης έως 90 λεπτά
- Άμεσα αποτελέσματα
- Πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα (Α1 έως Γ2)
- Διενέργεια εξετάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.