Σεμινάριο σε αίθουσα:
Ψυχολογία, Προσωπική Ανάπτυξη

Diploma in Personal Life Coaching, αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Βιωματικής Εκπαίδευσης - Θερινό τμήμα με 30% έκπτωση

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Ψυχολογία, Προσωπική Ανάπτυξη

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όλους όσους επιθυμούν να μάθουν αυτή τη νέα μέθοδο και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη του νέου αυτού επαγγέλματος. Σε όσους επιθυμούν μία διεπιστημονική κσι συγκροτημένη γνώση για το life coaching.

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις αρχές και μεθόδους του Life Coaching μέσα από μια ολοκληρωμένη και συνθετική προσέγγιση. Στόχος μας είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν όλα όσα χρειάζονται για να χρησιμοποιήσουν και αν εξελιχθούν στον χώρο του life coaching επαγγελματικά και κοινωνικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μέθοδος Εκπαίδευσης: Βιωματική Εκπαίδευση. Η βιωματική διεργασία αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που ξεπερνά τα στενά όρια της απομνημόνευσης πληροφοριών. Η επιμόρφωση επιτυγχάνεται μέσα από μελετημένες βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και αναπαραστάσεις. Οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τον ρόλο και την άσκηση και στη συνέχεια στοχάζονται πάνω στην εμπειρία τους με ειδική καθοδήγηση. Έτσι, η γνώση αναδύεται από μέσα μας και κατακτάται εις βάθος. Με τη βιωματική εμπειρία οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που αποτελούν τη βάση για ένα ταξίδι αυτοπαρατήρησης και αυτοβελτίωσης. Πιο συγκεκριμένα:
• Αναπαραστάσεις coaching-sessions.
• Παιχνίδια Ρόλων.
• Βιωματικές Ασκήσεις ενδυνάμωσης – αυτοβελτίωσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι:
• Θα αποκτήσουν μια συνολική και ουσιαστική γνώση για το τι ειναι το Life Coaching και πώς λειτουργεί.
• Θα γνωρίζουν τις αρχές και τις μεθόδους του Life Coaching.
• Θα είναι σε θέση να αναπτύξουν την επαγγελματική τους προοπτική, προχωρώντας στα στάδια πιστοποίησης από τον Association for Coaching International.
• Θα είναι σε θέση να οργανώσουν μια coaching σχέση με τον πελάτη τους.
• Θα γνωρίζουν και θα συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής.

Δείτε αναλυτικά τη δομή του προγράμματος:
Κεφάλαιο Πρώτο: Εισαγωγή στο life Coaching.:
• Life Coaching History.
• Τι είναι και τι δεν είναι το Life Coaching.
• To profile ενός επαγγελματία life coach.
• Το Life Coaching στην Ελλάδα.
Αξιολόγηση: Εργασία.
Κεφάλαιο Δεύτερο: Communication & Questioning Skills στο Life Coaching.
• Επικοινωνία και ο ρόλος της στο Coaching.
• Παρατήρηση και Ακρόαση.
• Η διαδικασία των Ερωτήσεων στο life coaching.
Αξιολόγηση: Εργασία.
Κεφάλαιο Τρίτο: Εγχειρίδιο Εργασίας στο Life Coaching.
• Πρώτη Συνάντηση & το συμβόλαιο συνεργασίας.
• Η δομή μιας συνεδρίας.
• Αρχειοθέτηση – Ιστορικά συνεργασίας.
• Ψυχομετρία & η Συνέντευξη στο Life Coaching.
• Μοντέλα Εργασίας – Ανάπτυξης.
• Τεχνικές Κινητοποίησης.
• Υλοποίηση - Παρακολούθηση.
Αξιολόγηση: Εργασία.
Κεφάλαιο Τέταρτο: Εισαγωγή σε Ψυχοκοινωνικά Ζητήματα.
• Ερωτική έλξη και δημιουργία σχέσεων.
• Η έννοια της ισορροπίας στη ζωή, Life Balance.
• Επαγγελματική ανάπτυξη & Career Coaching.
• Διατροφή και Ψυχοκοινωνική Κατάσταση.
• Στρες & Κατάθλιψη, προβλήματα στη συναισθηματική μας υγεία.
• Άγχος, Φοβίες & Κρίσεις Πανικού.
• Πένθος, βιώνοντας την απώλεια.
• Στρες & Σωματική Υγεία.
• Αυτοκτονικότητα & Αυτοτραυματισμός.
• Χρήση & κατάχρηση ουσιών.
Αξιολόγηση: Εργασία.
Κεφάλαιο Πέμπτο: Κώδικας Δεοντολογίας στο Coaching.
• Ο Κώδικας Δεοντολογίας.
• Η σχέση με την Δεοντολογία και τους Κώδικες.
• Συμμετοχή σε Σύλλογο Επαγγελματιών.
Αξιολόγηση: Εργασία
Παράρτημα: Καριέρα στο Life Coaching, στήνοντας το δικό σας γραφείο.
Τελική Εργασία: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν και μία τελική εργασία για να ολοκληρώσουν επιτυχώς την φοίτησή τους στο πρόγραμμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Η έναρξη των μαθημάτων: Δευτέρα 3 Ιουνίου.
• Ολοκλήρωση προγράμματος: Τετάρτη 24 Ιουλίου.
• Διάρκεια: 16 συναντήσεις.
Kόστος - 30% έκπτωση: Το κόστος του προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης είναι 900 ευρώ. Για το θερινό τμήμα του 2013 όμως διατηρούμε την προσφορά που ισχύει για το τρέχον τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν 30% έκπτωση, δηλαδή θα εγγραφούν με 630 ευρώ.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας