Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Η ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΥΓΙΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Το σεμινάριο έχει λήξει!

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς ή μέλλοντες γονείς, καθώς και σε όλες τις ειδικότητες που σχετίζονται με την προσχολική αγωγή, την εκπαίδευση και την ψυχολογία (βρεφοκόμους, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α.). Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων και γενικότερα σε όσους ασχολούνται με τη φροντίδα και την ανάπτυξη μικρών παιδιών.

Σκοπός

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η επένδυση στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του παιδιού και στον κατάλληλο τρόπο διαπαιδαγώγησης, αποτελούν τον δεύτερο, κατά σειρά, προστατευτικό παράγοντα της ψυχικής υγείας. Η ψυχανάλυση, εξάλλου, έχει τονίσει την κρισιμότητα των 5 πρώτων χρόνων της ζωής του ανθρώπου για όλη την μετέπειτα πορεία του.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τους λόγους για τους οποίους τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού είναι καθοριστικά για την εξέλιξή του, να περιγράψει αναλυτικά τα επιμέρους στάδια της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού βάση των κυρίαρχων ψυχαναλυτικών θεωρών και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες, μέσω βιωματικών ασκήσεων, στην υιοθέτηση και την εφαρμογή βασικών ψυχαναλυτικών θέσεων στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, όσοι ασχολούνται με παιδιά και γονείς έχουν συχνά πολλά ερωτήματα, αμφιβολίες και διλλήματα για τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν στην διάπλαση υγιών και ελεύθερων ανθρώπων.
Μέσα από την συμμετοχή στο σεμινάριο, η γνώση και η βιωματική εμπειρία που θα αποκτηθούν, θα βοηθήσουν τους σεμμετέχοντες στην αντιμετώπιση των πολλαπλών καθημερινών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει κανείς στο μεγάλωμα ενός παιδιού και θα οπλίσυν γονείς και παιδαγωγούς με μεγαλύτερη αίσθηση βεβαιότητας για τον τρόπο που απαντούν στις ανάγκες των παιδιών τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
• Οι ανάγκες του παιδιού μέχρι 5 ετών: θέτοντας τα θεμέλια για μια υγιή, ανεξάρτητη προσωπικότητα
• Εμπνέοντας ασφάλεια στο παιδί: από το βίωμα της μητρότητας, στη σχέση μητέρας-βρέφους και στο βρέφος ως μια ξεχωριστή ανεξάρτητη οντότητα
• Πώς απαντάμε στις ανάγκες του παιδιού για τροφή, για κλάμα και για όρια;
• Με ποιους τρόπους λέμε «όχι» & πώς αντιμετωπίζουμε την επιθετικότητα;
• Ο ρόλος του πατέρα: ο «διάσημος άσημος» ή κεντρικό πρόσωπο στην ανάπτυξη του παιδιού;
• Το παιδί & η σεξουαλικότητα
• Η σημασία του παιχνιδιού για την οικοδόμηση ψυχικών πόρων στο παιδί
• Πώς μπορούμε να κάνουμε παιδιά μας να είναι αισιόδοξα, θετικά & ασφαλή;

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.