Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Ολοκληρωμένες μελέτες φωτισμού εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Διακόσμηση

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στην κατάρτιση: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών, Μηχανικών πωλήσεων, Αρχιτεκτόνων, Διακοσμητών, Σχεδιαστών εσωτερικών χώρων, Μηχανικών αναπαλαίωσης και ανάπλασης κτιρίων, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο.

Σκοπός

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:
1. Σαφείς γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της φωτοτεχνίας.
2. Την τεχνολογία που αφορά λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα και εγκαταστάσεις φωτισμού.
3. Την δυνατότητα να πραγματοποιούν ολοκληρωμένες φωτοτεχνικές μελέτες.
4. Την δυνατότητα να πραγματοποιούν μελέτες ειδικών φωτοτεχνικών εγκαταστάσεων.

Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι:
1. Να εργαστούν στον χώρο της φωτοτεχνίας.
2. Να εργαστούν σε παρεμφερείς χώρους που απαιτούν εφαρμογές με βάση την φωτοτεχνία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιβάλλει σχεδόν σε όλους τους τομείς αλλαγές. Ένα αναπόφευκτο κομμάτι αποτελούν και οι σύγχρονες οικοδομικές εγκαταστάσεις. Μέχρι πρότινος αρκούσε ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος, ο οποίος έκανε τα απολύτως απαραίτητα για να υπάρχει μία απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Όταν όμως η σύγχρονη διακόσμηση συναντά το design και την σύγχρονη τεχνολογία οι απλές εγκαταστάσεις είναι πλέον παρωχημένες. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύονται όλες οι βασικές αρχές φωτοτεχνίας που πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να έχουμε χώρους στους οποίος θα υπάρχει υψηλή τεχνολογία σε συνδυασμό με το design και τις νέες ενεργειακές τεχνικές.

Θεματικές ενότητες:
1. Εισαγωγή στην τεχνολογία φωτισμού
Αναλύονται όλες οι βασικές αρχές της σύγχρονης οπτικής και των φυσικών νόμων φωτισμού.
2. Φωτομετρικά μεγέθη
Πραγματοποιείται πλήρης αναφορά σε όλα τα μεγέθη φωτομετρίας.
3. Τεχνητές φωτεινές πηγές
Γίνεται πλήρη αναφορά σε όλα τα είδη λαμπτήρων που υπάρχουν, αρχή λειτουργίας, βλάβες που εμφανίζουν, χρόνος ζωής.
4. Φωτισμός εσωτερικών χώρων. - Φωτισμός Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Αναλύονται τα είδη του φωτισμού καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται μία μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρου.
5. Φωτισμός οδών και δημοσίων χώρων.
Πραγματοποιείται πλήρης ανάλυση πάνω στις αρχές και τον τρόπο φωτισμού των παραπάνω χώρων.
6. Υλοποίηση φωτοτεχνικών μελετών

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Διάρκεια: 20 ώρες.
• Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
• Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.