Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

BALANCED SCORECARDS (BSC) & KPIs (Key Performance Indicators)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν την επίδοση του οργανισμού ή του τομέα ευθύνης τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση από τους συμμετέχοντες του τρόπου σχεδιασμού ενός Συστήματος Διαχείρισης Δεικτών KPIs, της ανάπτυξης ομάδας δεικτών που θα ταιριάζει με τη δική τους δραστηριότητα και στρατηγική, καθώς και της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Δεικτών KPIs.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
- να κατανοούν τη διαφορά μεταξύ δεικτών μέτρησης &KPIs και να υλοποιήσουν το δικό τους σύστημα δεικτών αξιοποιώντας τη μέθοδο BalancedScoreCard.
- να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές στη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, τις μεθόδους αναγνώρισης και χρήσης των κατάλληλων Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators)
- να εξασκηθούν στο σχεδιασμό του Συστήματος Δεικτών και στην δημιουργία ομάδας δεικτών σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, καθώς και στην ενσωμάτωση των δεικτών στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Με αυτή τη μεθοδολογία θα αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο του ρυθμού υλοποίησης της στρατηγικής σε σχέση με τον πελάτη & την αγορά, τα χρηματο-οικονομικά μεγέθη του οργανισμού, τις διεργασίες και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των ιδεών του (καινοτομία).
Η μεθοδολογία που θα παρουσιαστεί, συμβάλει στην ενδοεταιρική επικοινωνία (common language) και στην εταιρική αποτελεσματικότητα μέσω του σημαντικού δείκτη EVA, που αφορά στην εταιρική επιβίωση και στην αποτελεσματική υλοποίηση του επιχειρηματικού οράματος.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV ACADEMY.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας