Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού

Εισηγητής

Ανθούλα Φιλιππίδου
Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Πτυχίο Κλασικών Γλωσσών και Φιλολογιών, Πανεπιστήµιο Κωνσταντινούπολης, Τουρκία. Μεταπτυχιακές Σπουδές Αγγλικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας, University of Cambridge, UK. ∆ιδάκτωρ Τµήµατος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. Έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ως ερευνήτρια καθώς και στο Υπουργείο Πολιτισµού. ∆ιδάσκει Τουρκικά στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών Γ.Ε.Σ.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η τουρκική γλώσσα ανήκει στην κατηγορία των ουραλοαλταϊκών γλωσσών και, κατά συνέπεια, είναι εντελώς διαφορετική από την ελληνική. Οι ενδιαφερόµενοι συνήθως αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά την εκµάθηση της γλώσσας αυτής, µολονότι είναι χαρακτηριστική η ακρίβεια και η λογικότητα της. Συγκεκριµένα, οι δυσκολίες στην εκµάθηση προκύπτουν από το γεγονός ότι το ρήµα τοποθετείται πάντοτε στο τέλος της πρότασης και οι δευτερεύουσες προτάσεις αποδίδονται µε ρηµατικά επιρρήµατα ή επίθετα. Επίσης, στην αµετάβλητη ρίζα µιας λέξης µπορεί να προστεθούν ένα ή περισσότερα επιθήµατα τα οποία είναι ικανά να διαφοροποιήσουν την έννοιά της. Μέχρι την ίδρυση της τουρκικής δηµοκρατίας χρησιµοποιείτο η αραβική γραφή. Η δυσκολία όµως της χρήσης της είχε δηµιουργήσει ένα τεράστιο πρόβληµα στην εκπαίδευση του λαού. Τελικά, το 1928 αποφασίσθηκε από την τουρκική εθνοσυνέλευση η κατάργηση της αραβικής γραφής και, εν συνεχεία, η αρµόδια για την γλώσσα επιτροπή επεξεργάσθηκε και καθόρισε τους κανόνες χρήσης της. Βάση της νέας τουρκικής γλώσσας αποτέλεσε η διάλεκτος που µιλούσαν στην Κωνσταντινούπολη και στις γύρω περιοχές. Η τουρκική γλώσσα χρησιµοποιείται σήµερα στην Τουρκία, την Κύπρο, τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία καθώς, επίσης, και στις περιοχές του Καυκάσου.

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε συγκεκριμένα επίπεδα.

TOYPKIKH ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ I(a): Αρχάριοι
ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €

TOYPKIKH ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ II(c)
ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €

TOYPKIKH ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ IV(c)
ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €

TOYPKIKH ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ VI(c)
ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.