Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πρακτική Συμπλήρωσης Δηλώσεων Επιχειρήσεων Απλογραφικής Μεθόδου Ε3 - Ν (πρώην β΄ κατηγορίας) (Ατομικές – ΟΕ – ΕΕ)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων, Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών που ασχολούνται με τη σύνταξη δηλώσεων Ε3 και Ν Απλογραφικής Μεθόδου
 • • Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών ΑΕΙ , ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα

 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου οντοτήτων που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
  • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023
  • Διαφημιστικές δαπάνες
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Φορολογική αναμόρφωση μόνιμη και προσωρινή
 • Φορολογικές αποσβέσεις
 • Αποτίμηση αποθεμάτων
 • Επισφαλείς απαιτήσεις
 • Μεταφορά ζημιών
 • Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου
 • Φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα – ατομικές επιχειρήσεις και νομικές οντότητες – Όλες οι αλλαγές με τον Ν.5073/2023
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – ατομικών επιχειρήσεων και καταβολή του φόρου
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Επεξήγηση όλων των κωδικών του Ε3
 • Διαχείριση επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ
 • Πρακτικά παραδείγματα μεταφοράς δεδομένων από το βιβλίο εσόδων – εξόδων στο Ε3 και στο έντυπο Ν (περιλαμβάνεται και μερισμός δαπανών)
  • Ατομική επιχείρηση – ελεύθερος επαγγελματίας
  • Ατομική επιχείρηση – μπλοκάκι
  • Ατομική επιχείρηση (εμπορία και παροχή υπηρεσίας)
  • Ομόρρυθμη εταιρεία (εμπορία, παραγωγή και παροχή υπηρεσίας)
  • Ετερόρρυθμη εταιρεία (εμπορία, παραγωγή και παροχή υπηρεσίας)

Πληροφορίες συμμετοχής

3 ΤΜΗΜΑΤΑ

1ο Τμήμα
Διεξαγωγή Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 17:00 – 21:00 

Σάββατο  20 Απριλίου 2024 και ώρα 9:00 – 14:00

2ο Τμήμα
Διεξαγωγή Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 17:00 – 21:00 

Σάββατο  18 Μαΐου 2024 και ώρα 9:00 – 14:00

3ο Τμήμα
Διεξαγωγή Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 17:00 – 21:00 

Σάββατο  1 Ιουνίου 2024 και ώρα 9:00 – 14:00

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.