Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Τραπεζική λογιστική

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
HELLAS NETWORK
ΑΘΗΝΑ
Ακαδημίας 52
10/6/2024
ΑΘΗΝΑ
Ακαδημίας 52
15/7/2024
Ακαδημίας 52
Σε αίθουσα διδασκαλίας
Ακαδημίας 52
Σε αίθουσα διδασκαλίας

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Τραπεζικής Λογιστικής απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών Leasing και factoring και γενικά όλων των εταιριών του χρηματοοικονομικού τομέα της οικονομίας που επιθυμούν μία ολοκληρωμένη εικόνα των τραπεζικών εργασιών, καθώς και μία έγκυρη γνώση του λογιστικού τρόπου αντιμετώπισής τους. Επίσης σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, μεταπτυχιακούς φοιτητές κτλ.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σας παρέχει βασικές και προχωρημένες γνώσεις σχετικά με τη λογιστική που αφορά τον τραπεζικό τομέα. Τα θέματα που θα μάθετε σε αυτό το σεμινάριο περιλαμβάνουν:

 • Βασικές αρχές λογιστικής: Θα μάθετε τις βασικές αρχές της λογιστικής που ισχύουν για τον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διπλής εγγραφής, της αρχής της συνέχειας, και άλλων βασικών αρχών λογιστικής.
 • Εφαρμογή των λογιστικών προτύπων: Θα εξεταστούν τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν στον τραπεζικό τομέα και πώς πρέπει να εφαρμόζονται για την καταγραφή των συναλλαγών.
 • Διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού: Θα μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, περιλαμβανομένης της καταγραφής των επιταγών, των καταθέσεων και των αναλήψεων.
 • Διαχείριση ροής μετρητών: Θα μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τη ροή των μετρητών στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, εξόδων και της διαχείρισης του κεφαλαίου.
 • Παρακολούθηση και αναφορά: Θα μάθετε πώς να παρακολουθείτε τις οικονομικές επιδόσεις, να ετοιμάζετε οικονομικές αναφορές και να αναλύετε τα οικονομικά δεδομένα.
 • Νομικές και ρυθμιστικές πτυχές: Θα εξεταστούν οι νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν τη λογιστική στον τραπεζικό τομέα.

Όλα αυτά τα θέματα θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε πλήρη γνώση για τον τραπεζικό τομέα και τον τρόπο λειτουργίας της λογιστικής σε αυτόν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ

Τραπεζική Λογιστική (20 ώρες):

 • Εισαγωγή στα Διεθνή λογιστικά πρότυπα
 • Το κλαδικό σχέδιο των τραπεζών
 • Οι μεταβατικοί λογαριασμοί
 • Λογιστική συναλλάγματος
 • Τα χρηματοοικονιμικά μέσα
 • Χορηγήσεις
 • Leasing και Leaseback
 • Factoring
 • Ομόλογα
 • Καταθέσεις - repos, ομολογιακά δάνεια
 • Λοιποί σημαντικοί λογαριασμοί ισολογισμού χρηματοοικονομικής φύσεως
 • Οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων
 • Οι λογαριασμοί τάξεως
 • Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των λοιπών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 20 ώρες

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
 • Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network

Κόστος Συμμετοχής

295€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.