Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προετοιμασία Εργασίας για Λογιστικά Γραφεία και Λογιστήρια Εταιρειών

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
HELLAS NETWORK
ΑΘΗΝΑ
Ακαδημίας 52
10/6/2024
ΑΘΗΝΑ
Ακαδημίας 52
15/7/2024
Ακαδημίας 52
Σε αίθουσα διδασκαλίας
Ακαδημίας 52
Σε αίθουσα διδασκαλίας

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σκοπός

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο χρήστης αποδεικνύει ότι  είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα & μεγάλης δυσκολίας κάνοντάς τον έτοιμο να εργαστεί σε πλήρως μηχανογραφημένα λογιστήρια.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιλαμβάνει:

 • Λογιστική & Εμπορική Διαχείριση,
 • Μισθοδοσία - Εργατικά,
 • Τήρηση Απλογραφικών & Διπλογραφικών Βιβλίων με τις δημοφιλέστερες εφαρμογές Epsilon Net & Softone.

Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι το πληρέστερο το οποίο παρέχει η Hellas Network στον τομέα της λογιστικής! Συνδυάζοντας τη θεωρία της λογιστικής με την μηχανογράφηση, δηλαδή γνωρίζοντας όλες τις καθημερινές υποχρεώσεις ενός σύγχρονου λογιστηρίου εταιρείας ή λογιστικού γραφείου και την άριστη γνώση των δημοφιλέστερων εφαρμογών λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα, οι χρήστες είναι έτοιμοι να εργαστούν σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και απαιτητικό περιβάλλον.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την πλήρη γνώση τήρησης απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων, της εμπορικής διαχείρισης (τιμολόγηση, καταχώρηση και διαχείριση παραστατικών, πελατών - προμηθευτών, την τήρηση & οργάνωση αποθήκης), της μισθοδοσίας & των εργατικών. Η εκπαιδευτική ύλη είναι πλήρως επικαιροποιημένη με τις πρόσφατες νομοθεσίες και προσφέρει στον καταρτιζόμενο γνώση για όλες τις καθημερινές εργασίες ενός σύγχρονου λογιστηρίου.
Δικαίως λοιπόν θεωρείται ως το ιδανικό σεμινάριο απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ

Extra Λογιστική & Εμπορική Διαχείριση, Hyper Μισθοδοσία Epsilonnet & Softone ERP (80 ώρες):
Μηχανογραφημένη Λογιστική (Εμπορική Διαχείριση, Απλογραφικά & Διπλογραφικά Βιβλία – Μισθοδοσία)
Α) Εμπορική Διαχείριση με τη χρήση Business Plus Epsilonnet & Softone ERP

 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Πελατών
 • Διαχείριση Προμηθευτών
 • Διαχείριση Αξιογράφων
 • Διαχείριση Παραστατικών (Πωλήσεων-Αγορών)
 • Πλήρης κύκλων εργασιών Εμπορικής Διαχείρισης Εταιρίας σε Μηχανογραφημένο περιβάλλον.

Β) Λογιστική – Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων με τη χρήση Extra Λογιστική Epsilonnet & Softone ERP

 • Εισαγωγή
 • Ανάλυση και εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Έναρξης Νέας Χρήσης
 • Απογραφή
 • Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων
 • Καθημερινές λογιστικές εγγραφές Εταιρίας- (Καταχώριση λογιστικών γεγονότων - Έλεγχος Ημερολογίων - Ισοζύγια - Καθολικά λογαριασμών, Πάγια)

Γ) Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων - Έσοδα / Έξοδα με τη χρήση Softone ERP

 • Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων
 • Καθημερινή καταχώριση λογιστικών γεγονότων

Δ) Μισθοδοσία με τη χρήση Hyper της Epsilonnet
Ενότητα 1η:

 •     Νομοθετικό Πλαίσιο  
 •     Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές έννοιες
 •     Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
 •     Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους.
 •     Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & είδη αυτών
 •     Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. - Επ. Εργασίας - Ι.Κ.Α.
 •     Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
 •     Άδεια , ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας
 •     Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
 •     Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές
 •     Ωράρια εργασίας - μεταβολές
 •     Νέος Εργατικός Νόμος

Ενότητα 2η:

 •     Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα    Αναλυτικοί υπολογισμοί - παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος
 •     Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις,
 •     Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
 •     Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
 •     Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, ΦΜΥ, Εκκαθάριση
 •     Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
 •     Υπολογισμός ΑΠΔ, Προσωρινής & Οριστικής ΦΜΥ
 •     Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις

Ενότητα 3η:

 •     Επίκαιρα Θέματα    Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
 •     Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
 •     Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
 •     Έξυπνες αποδοχές, Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
 •     Μείωση Προσωπικού, Λύσεις - Προβλήματα - Διαδικασίες - ΕΡΓΑΝΗ

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 80 ώρες

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
 • Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network.

Κόστος Συμμετοχής

595€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.