Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Μηχανογραφημένη Λογιστική, Εμπορική Διαχείριση & Μισθοδοσία Epsilonnet για νέους λογιστές

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
HELLAS NETWORK
ΑΘΗΝΑ
Ακαδημίας 52
10/6/2024
ΑΘΗΝΑ
Ακαδημίας 52
15/7/2024
Ακαδημίας 52
Σε αίθουσα διδασκαλίας
Ακαδημίας 52
Σε αίθουσα διδασκαλίας

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σκοπός

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο χρήστης αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα & μεγάλης δυσκολίας κάνοντάς τον έτοιμο να εργαστεί σε πλήρως μηχανογραφημένα λογιστήρια.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σεμινάριο Extra Λογιστική & Εμπορική Διαχείριση Epsilonnet,  Hyper Μισθοδοσία

Tα προγράμματα της Epsilon Net είναι τα πλέον διαδεδομένα στην ελληνική αγορά και χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία. Εύκολα στη χρήση, λειτουργικά και πάνω από όλα με την εγγύηση του μεγαλύτερου ομίλου παραγωγής λογισμικού, της Epsilonnet.
Το σεμινάριο εκμάθησης της λογιστικής εφαρμογής Epsilon Net παρέχει πολλά πλεονεκτήματα και σας εξοικειώνει με διάφορες δυνατότητες και λειτουργίες του λογιστικού λογισμικού. Οι καταρτιζόμενοι, είτε έχουν εργασιακή εμπειρία, είτε όχι, μαθαίνουν:

1. Βασικές Αρχές Λογιστικής:

 • Κατανόηση των βασικών αρχών της λογιστικής και της ορολογίας που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα.

2. Χρήση του Λογισμικού:

 • Πώς να χρησιμοποιούν το Epsilon Net για την καταχώρηση συναλλαγών, τη διαχείριση των πελατών, προμηθευτών και αποθηκών.

3. Διαχείριση Οικονομικών Στοιχείων:

 • Πώς να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις εισπράξεις και τις πληρωμές.

4. Παραγωγή Αναφορών:

 • Πώς να δημιουργούν αναφορές και λογιστικά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικούς και εξωτερικούς σκοπούς.

5. Φορολογική Διαχείριση:

 • Πώς να τηρούν διπλογραφικά βιβλία, να διαχειρίζονται τη φορολογία, να εκδίδουν φορολογικά έγγραφα και να προετοιμάζουν τις δηλώσεις φόρου.

6. Μισθοδοσία & Εργατικά:

 • Να υπολογίζουν τη μισθοδοσία του προσωπικού και να αντιμετωπίζουν όλα τα εργατικά θέματα και διεργασίες (ΕΡΓΑΝΗ).

Με τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο, θα είστε σε θέση να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του λογιστικού λογισμικού Epsilon Net και να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στον τομέα της λογιστικής διαχείρισης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ Epsilonnet (50 ώρες):

Μηχανογραφημένη Λογιστική (Εμπορική Διαχείριση, Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων & Μισθοδοσία - Εργατικά)
Α) Εμπορική Διαχείριση 

 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Πελατών
 • Διαχείριση Προμηθευτών
 • Διαχείριση Αξιογράφων
 • Διαχείριση Παραστατικών (Πωλήσεων - Αγορών)

Πλήρης κύκλων εργασιών Εμπορικής Διαχείρισης Εταιρίας σε Μηχανογραφημένο περιβάλλον.
Β) Λογιστική – Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων - Πρόγραμμα Extra Λογιστική EPSILONNET
Εισαγωγή

 • Ανάλυση και εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Έναρξης Νέας Χρήσης
 • Απογραφή
 • Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων

Καθημερινές λογιστικές εγγραφές Εταιρίας- (Καταχώριση λογιστικών γεγονότων - Έλεγχος Ημερολογίων - Ισοζύγια  -Καθολικά λογαριασμών, Πάγια)
Γ) Μισθοδοσία & Εργατικά - Πρόγραμμα Hyper Μισθοδοσία EPSILONNET
Υπολογισμός Μισθοδοσίας για λογιστές, βοηθούς και νέους εργαζομένους. Εκμάθηση υπολογισμού μισθοδοσίας, εργατικές και ασφαλιστικές έννοιες, είδη συμβάσεων εργασίας, διαδικασίες ΟΑΕΔ, Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ, ΑΠΔ, οριστικές δηλώσεις, Μισθοδοτικές καταστάσεις, ασκήσεις και παραδείγματα εφαρμογής.
Ενότητα 1η: Νομοθετικό Πλαίσιο

 • Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές έννοιες
 • Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
 • Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους.
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & είδη αυτών
 • Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. - Επ. Εργασίας - Ι.Κ.Α.
 • Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
 • Άδεια , ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας
 • Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
 • Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές
 • Ωράρια εργασίας - μεταβολές
 • Νέος Εργατικός Νόμος

Ενότητα 2η: Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα

 • Αναλυτικοί υπολογισμοί - παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος
 • Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις,
 • Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
 • Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
 • Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, ΦΜΥ, Εκκαθάριση
 • Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
 • Υπολογισμός ΑΠΔ, Προσωρινής & Οριστικής ΦΜΥ
 • Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις

Ενότητα 3η: Επίκαιρα Θέματα - Τεστ Πιστοποίησης

 • Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
 • Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
 • Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
 • Έξυπνες αποδοχές, Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
 • Μείωση Προσωπικού, Λύσεις - Προβλήματα - Διαδικασίες - ΕΡΓΑΝΗ

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 50 ώρες

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
 • Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network.

 

Κόστος Συμμετοχής

395€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.