Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Call Center English - Αγγλικά για Υπαλλήλους Τηλεφωνικών Κέντρων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
ΑΘΗΝΑ
Μιχαλακοπούλου 58
καθημερινές ενάρξεις
20 ώρες
Μιχαλακοπούλου 58
20 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο English for Call Center Operators απευθύνεται σε υπαλλήλους τηλεφωνικών κέντρων και τους βοηθά ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Σκοπός

Κεντρικός στόχος και σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές:

  •  Να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε προφορικούς διαλόγους και σε γραπτά κείμενα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.
  •  Να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους τηλεφωνικών κέντρων που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας.  Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη προκειμένου να αντιμετωπίζουν θέματα όπως ο εξοπλισμός που χρειάζονται, το πώς να απαντούν στις εισερχόμενες κλήσεις, ζητήματα τεχνικής υποστήριξης, καθώς και επιλογές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας. 

Θεματικές Ενότητες

1. Call Center Layout
2. Tools & Equipment
3. Work Hours
4. Qualities of a Representative
5. Skills 1
6. Skills 2
7. Basic Actions
8. Phone Communication 1
9. Phone Communication 2
10. Leaving Messages
11. Transfers
12. Taking Payments
13. Call Types
14. Answering Services
15. Training
16. Conversation Cycle 1
17. Conversation Cycle 2
18. Inbound Calls: Customer Service
19. Inbound Calls: Tech Support 1
20. Inbound Calls: Tech Support 2
21. Outbound Calls: Sales 1
22. Outbound Calls: Sales 2
23. Outbound Calls: Collections
24. Technology 1
25. Technology 2
26. Metrics
27. Performance Evaluation
28. Performance Incentives
29. Scheduling 1
30. Scheduling 2
31. Time Management
32. Language Barriers
33. Handling Angry Customers
34. Handling Difficult Customers
35. Handling Unusual Situations
36. Customer Relationship Management
37. Customer Satisfaction Survey
38. Customer Privacy
39. Online Support 1
40. Online Support 2
41. Managing Stress
42. Health
43. Outsourcing
44. Management
45. Careers
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

• Διάρκεια 20 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης ΔΩΡΕΑΝ
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης:
Εξ αποστάσεως μέσω ZOOM ή Δια ζώσης
• Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.