Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Architecture English - Αγγλικά για Αρχιτέκτονες Μηχανικούς

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
ΑΘΗΝΑ
Μιχαλακοπούλου 58
καθημερινές ενάρξεις
Μιχαλακοπούλου 58
Σε αίθουσα διδασκαλίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Architecture English απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες  που στοχεύουν σε μια καριέρα στο εξωτερικό και επιθυμούνε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Σκοπός

Κεντρικός στόχος και σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές:

  •  Να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε προφορικούς διαλόγους και σε γραπτά κείμενα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.
  •  Να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αφορά  όσους θέλουν να κάνουν καριέρα στον τομέα της κατασκευής στο εξωτερικό. Παρέχει εξειδίκευση σε πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις  ακουστικές ικανότητες  και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας αναφορικά με ζητήματα υλικών, πρώτων υλών, σχημάτων, προηγούμενων επιρροών και μοντέρνων στυλ στον τομέα των κατασκευών. 

Θεματικές Ενότητες

1. Types of structures 
2. Parts of a building 1 
3. Parts of a building 2 
4. Shapes 1 
5. Shapes 2 
6. Describing shapes and structures 
7. Describing landscapes 
8. Basic math 
9. Measurements 1 
10. Measurements 2 
11. Materials 1 
12. Materials 2 
13. Describing materials 
14. Education 1 
15. Education 2 
16. Qualities of an architect 
17. People in architecture 
18. Scale 
19. Sketches 
20. Perspective 
21. Orientation
22. Concept 
23. Site survey and analysis 
24. Design factors 
25. Design elements 
26. Detail developments 
27. Elements of construction 
28. Construction process 
29. Prefabrication 
30. Finished building 
31. Design tools and materials 
32. Models 
33. Drawings 1 
34. Drawings 2 
35. Blueline prints 1 
36. Blueline prints 2 
37. Presentations: Storyboarding
38. Presentations: Portfolios  
39. Historical architecture 
40. Modernism 
41. Postmodernism 
42. Contemporary architecture 1
43. Contemporary architecture 2 
44. Sustainability 1 
45. Sustainability 2 
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

• Διάρκεια 20 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης ΔΩΡΕΑΝ
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης:
Εξ αποστάσεως μέσω ZOOM ή Δια ζώσης
• Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.