Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

ISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO/Haccp/OHSAS

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Εισηγητής

Παναγιώτης Αχλάδας, Γιώργος Μελαχροινός, Ελένη Αλεξοπούλου, Γιάννης Καζάκος, Παύλος Ζερβογιάννης, Γιώργος Σφέτσος

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτό το σεμινάριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις κατάρτισης για όσους επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο επιθεωρητών IEMA και/ ή του IRCA. Είναι επίσης σημαντικό για κάθε σοβαρό επαγγελματία που ασχολείται με τα περιβαλλοντικά θέματα , ιδίως για εκείνους που έχουν την ευθύνη να εφαρμόζουν και να διατηρούν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να διαχειρίζονται προγράμματα για εσωτερικές επιθεωρήσεις. Απαραίτητο είναι επίσης για όσους είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν πιο απαιτητικές και εκτεταμένες επιχειρησιακές επιθεωρήσεις (επιθεωρήσεις σε επίπεδο ομίλου) ή οι οποίοι υποχρεούνται να αξιολογούν τακτικά τις επιδόσεις άλλων επιχειρήσεων (προμηθευτών, υπεργολάβων ή / και επιθεωρητές οργανισμών πιστοποίησης). Χρήσιμο επίσης είναι και για εκείνους που επιδιώκουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις επιθεωρήσεις και στο περιβάλλον, σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σκοπός

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διεξάγουν επιθεωρήσεις προστιθέμενης αξίας, να κατανοήσουν τις αρχές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης , να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να μπορέσουν να καθοδηγήσουν μία ομάδα επιθεώρησης. Οι εκπαιδευόμενοι, θα αναπτύξουν επίσης τη γνώση και την κατανόηση τους για τους διάφορους τύπους περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και για τη σύνταξη αναφορών επιθεώρησης. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου , οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αξιολογούν , σε επίπεδο αποδεκτό από τους οργανισμούς πιστοποίησης, την αποτελεσματικότητα ενός ΣΠΔ που βασίζεται στο πρότυπο ISO 14001: 2015.

Περιγραφή σεμιναρίου

CQI & IRCA Certified Course No. A17948 – provided by IQMS an SAI GLOBAL Company

Το εντατικό , απαιτητικό και ιδιαίτερα διαδραστικό πενθήμερο σεμινάριο , το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον IRCA, είναι κατάλληλο για όσους απαιτούν μια εις βάθος κατανόηση του εύρους των τεχνικών επιθεώρησης και των πρωτοκόλλων που συνδέονται με το ρόλο του επικεφαλής επιθεωρητή.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Επιθεώρηση των απαιτήσεων του ISO 14001: 2015
• Βασικοί τομείς εστίασης για την επιθεώρηση των βασικών περιβαλλοντικών διεργασιών
• Επισκόπηση της επιθεώρησης για συμμόρφωση
• Στόχοι και τύποι περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
• Ρόλοι και ευθύνες επιθεωρητών και επικεφαλής επιθεωρητών
• Δεξιότητες & ανάπτυξη επιθεωρητών
• Διεργασίες και τεχνικές για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και τη σύνταξη των εκθέσεων επιθεώρησης
• Ενέργειες μετά την επιθεώρηση και επιθεώρηση της συνεχούς βελτίωσης
• Αποτελεσματικός προγραμματισμός, διεξαγωγή επιθεώρησης και υποβολή εκθέσεων επιθεώρησης με βάση τα ισχύοντα πρότυπα επιθεώρησης
• Εντοπισμός έγκυρων ευρημάτων, μη συμμορφώσεων και διαχείριση διορθωτικών ενεργειών
• Πιστοποίηση (βάσει των προδιαγραφών ISO 17021) για το ΣΠΔ

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σεμινάριο αυτό , συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων , αποκτούν πιστοποιητικό εγκεκριμένο από τον IRCA.

Πληροφορίες συμμετοχής

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου, υπάρχει 2ωρη γραπτή εξέταση, η επιτυχία της οποίας, σας οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικό CQI/IRCA. Η γραπτή εξέταση, μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην ελληνική γλώσσα,  στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Κρήτη- Ιωάννινα- Ρόδος, κατά τις ώρες: 09:30 -17:00), είτε εξ αποστάσεως, στην αγγλική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.