Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Εκπαίδευση στο Συντονισμό Βιωματικών Ομάδων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κέντρο Ψυχής
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Ψυχολογία

Εισηγητής

Ιωάννα Κουτσοπούλου (MSc), Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια & Επόπτρια Gestalt

Σε ποιους απευθύνεται

Το εργαστήρι αυτό απευθύνεται σε σπουδαστές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτές κάθε βαθμίδας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε ομαδικό επίπεδο.

Σκοπός

Στόχοι Εργαστηρίου
Το Εργαστήρι  Εκπαίδευση στο Συντονισμό Βιωματικών Ομάδων συνδυάζει τη θεωρητική και τη βιωματική μάθηση καθώς και την ομαδική αλληλεπίδραση για να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με:

 • τους τρόπους που οι βιωματικές ομάδες λειτουργούν στην προώθηση της ψυχοεκπαίδευσης και της προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου
 • τα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν για να οργανώσουν, να προωθήσουν, να συντονίσουν και να αξιολογήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωματικής ομάδας
 • το ρόλο και τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχουν ως συντονιστές βιωματικής ομάδας

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν μια δική τους βιωματική ομάδα και να λάβουν εποπτεία από την εισηγήτρια του εργαστηρίου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι βιωματικές ομάδες αποτελούν έναν εξαιρετικά χρήσιμο και δημοφιλές τρόπο για την προώθηση τόσο της μάθησης, όσο και της προσωπικής ανάπτυξης. ΄Ένα μεγάλο πλεονέκτημα τους είναι ότι μπορούν να συνδυάσουν την ψυχοεκπαίδευση, την εστίαση στην εμπειρία στο εδώ-και-τώρα και την δυναμική της ομαδικής αλληλεπίδρασης για να προωθήσουν τους στόχους τους. Αυτό το χαρακτηριστικό τους τις καθιστά ιδιαίτερα αποδοτικές σε μια ποικιλία στόχων και πλαισίων, όπως:

 • Εκπαιδευτικές ομάδες (επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια κτλ.)
 • Ομάδες ανάπτυξης δεξιοτήτων (π.χ. διαχείριση συναισθημάτων, δεξιότητες επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη)
 • Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης (αυτογνωσία, θέματα σχέσεων)
 • Ομάδες υποστήριξης (π.χ. για διατροφικές διαταραχές, για άτομα με σοβαρές ασθένειες και τους συγγενείς τους, για παιδιά με δυσκολίες διαχείρισης καταστάσεων)
 • Ομάδες ενίσχυσης σε μεταβατικές περιόδους ζωής (π.χ. σχεδιασμός σταδιοδρομίας, σχολή γονέων, εφηβεία)

Πλάνο Εργαστηρίου
1η συνάντηση: Θεωρητικό υπόβαθρο

 • Ιστορική αναδρομή των ομάδων εργασίας
 • Η βιωματική μάθηση σε ομαδικό επίπεδο
 • Ψυχοεκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές ομάδες: Πώς τις ορίζουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και οι διαφορές τους, ποια είδη υπάρχουν και ποια είναι η χρησιμότητα τους στην ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου;
 • Θεραπευτικοί παράγοντες στις βιωματικές ομάδες

2η συνάντηση: Δυναμική της ομάδας

 • Οι μεταβλητές της δυναμικής της ομάδας
 • Τα στάδια ανάπτυξης της ομάδας: Χαρακτηριστικά κάθε σταδίου και ο ρόλος του συντονιστή
 • Δουλεύοντας με τις συγκρούσεις μέσα στην ομάδα

3η συνάντηση: Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου προγράμματος βιωματικής ομάδας

 • Πρακτικές αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό της μορφής της ομάδας
 • Δομή του προγράμματος (θεματικές ενότητες και στόχοι)
 • Δομή συναντήσεων (στόχοι της συνάντησης και μέθοδοι για την επίτευξή τους, οργάνωση περιεχομένου και διαδικασίας της συνάντησης)
 • Πρακτική εξάσκηση στο σχεδιασμό ενός προγράμματος βιωματικής ομάδας

4η συνάντηση: Δραστηριότητες – Τεχνικές

 • Επιλογή και δημιουργία δραστηριοτήτων
 • Εφαρμογή και επεξεργασία δραστηριοτήτων
 • Είδη δραστηριοτήτων και τεχνικές για ομαδική εργασία
 • Βιωματική εξάσκηση

5η συνάντηση: Συντονισμός βιωματικής ομάδας – Αξιολόγηση

 • Ο ρόλος του συντονιστή (λειτουργίες, ικανότητες, χαρακτηριστικά/ προσωπικό ύφος)
 • Ειδικοί χειρισμοί (ανάλογα με τη δυναμική της ομάδας καθώς και δύσκολες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν)
 • Διαμόρφωση προσωπικής θεωρητικής προσέγγισης στο συντονισμό ομάδων
 • Αξιολόγηση ενός προγράμματος βιωματικής ομάδας
 • Πρακτική στα πλαίσια του εργαστηρίου (βιωματική εξάσκηση)

6η Συνάντηση: Πρακτική εξάσκηση σχεδιασμού και εποπτεία

 • Στην τελευταία συνάντηση οι συμμετέχοντες έχουν σχεδιάσει και παρουσιάζουν το δικό τους πρόγραμμα βιωματικής ομάδας με παροχή εποπτείας από την εισηγήτρια

Πληροφορίες συμμετοχής

Το εργαστήρι θα ολοκληρωθεί σε 6 συναντήσεις συνολικής διάρκειας 42 ωρών και θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων στο Κέντρο Ψυχής, Ελ. Βενιζέλου 67, Νέα Σμύρνη.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
4-5 Μαρτίου 2023
1-2 Απριλίου 2023
6-7 Μαΐου 2023

Ώρες διεξαγωγής:
10:00 – 17:00

Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν έως 10 μέλη, κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης τους.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και το υλικό της παρουσίασης σε ηλεκτρονική μορφή.

Κόστος Συμμετοχής

380 ευρώ
Έκπτωση 30€ για early sign up έως τις 20/2/23

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση της συμμετοχής είναι η προκαταβολή του ποσού των 50€ έως τις 24/2 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.