Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προγραμματισμός με γλώσσα Python – Python Programming

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για προγραμματισμό και δεν έχει προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού, για άτομα που χρειάζονται ανανέωση στις γνώσεις τους με την Python. Επίσης είναι κατάλληλο για φοιτητές στον κλάδο της πληροφορικής που θέλουν ένα συμπληρωματικό πόρο μάθησης. Αυτό το μάθημα δεν είναι για έμπειρους προγραμματιστές Python. Καλύπτει τις βασικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται, έχοντας πάντα ως στόχο την άριστη ποιότητα του τελικού έργου.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο σπουδαστής να εξοικειωθεί με τις αρχές προγραμματισμού με την γλώσσα Python, ώστε να μπορεί διαπρέψει σε εργασίες προγραμματιστικής φύσης οποιουδήποτε επιπέδου. Το πρόγραμμα εστιάζει στην καλλιέργεια διευρυμένων δεξιοτήτων προγραμματισμού και όχι μόνο την σύνταξη της γλώσσας Python.

Στόχος της εκπαίδευσης, ο σπουδαστής να νιώθει αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές του να «γράφει» προγράμματα που θα υλοποιούν τους στόχους κάθε εργασίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Python είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα των ημερών μας. Είναι ανοιχτού κώδικα, ισχυρή, ευανάγνωστη, έχει σαφή σύνταξη, εύχρηστη, γενικής χρήσης και ανεξάρτητη πλατφόρμας (cross-platform). Χρησιμοποιείται ανά τον κόσμο από κολοσσούς όπως η Wikipedia, Google, Yahoo!, Youtube, Netflix, CERN, NASA, Facebook, Amazon, Instagram, Reddit και πολλούς άλλους οργανισμούς.

Τα βασικά στοιχεία της γλώσσας περιλαμβάνουν τον έλεγχο της ροής, τις συναρτήσεις, τους πίνακες, τις λίστες, τα λεξικά και πολλά άλλα. Η Python είναι πανίσχυρη για την εκτέλεση εργασιών στον πραγματικό κόσμο αλλά και τις εργασίες που εκτελούν οι προγραμματιστές καθημερινά.

Εφαρμόζεται σε σχεδόν κάθε τομέα με υπολογιστές, στη διαχείριση συστήματος, στην ανάπτυξη ιστοτόπων, τη ρομποτική, την κινούμενη εικόνα, τα παιχνίδια, την επιστημονική μοντελοποίηση και πολλά άλλα. Έχει τεράστια υποστήριξη βιβλιοθηκών που μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε κάθε πρόγραμμα.

Θεματικές Ενότητες
1. Βασική Σύνταξη και Τύποι Δεδομένων
2. Επιλογές
3. Δομές Επανάληψης - Iteration
4. Συναρτήσεις - Functions
5. Πίνακες – Arrays
6. Πολυδιάστατοι Πίνακες – Multidimensional Arrays
7. Λίστες (Μέρος Α’) – Lists (Part A)
8. Λίστες (Μέρος Β’) – Lists+ (Part B)
9. Πλειάδες, Πακέτα και Λεξικά - Tuples, Sets and Dictionaries
10. Διαχείριση Αρχείων, Εντολές Εισόδου και Εξόδου - File Handling, Input and Output
11. Strings και Εξεργασία Κειμένου – Strings and Text Processing
12. Συναρτήσεις και Αντικείμενα – Functions and Objects

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 24 ώρες – 12 διαλέξεις – 3 ώρες εβδομαδιαία
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • ΔΩΡΕΑΝ 600+ σελίδες Σημειώσεων, 500+ σελίδες με Λύσεις Ασκήσεων
  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Live – Online)
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Προγραμματισμός με γλώσσα Python – Python Programming

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.