Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προβολικές Δοκιμασίες (TAT-CAT - Παιδ. Ιχνογράφημα & RORSCHACH)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Ψυχολογία

Εισηγητής

Δροσίτη Αγγελική, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Μοσκόφη Ιορδάνα, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχολόγους, με άδεια ή δυνατότητα απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

Για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου ή πτυχίου/ βεβαίωσης της σχολής Ψυχολογίας.

Οι Προβολικές Δοκιμασίες αποτελούν κλινικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Thematic Apperception Test (Τ.Α.Τ.) & Children’s Apperception Test (C.A.T)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τις προβολικές δοκιμασίες T.A.T - C.A.T, περιλαμβάνει:
1. την παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους: θα πραγματοποιηθεί στις ημερομηνίες 08-09/10 (δια ζώσης), 22-23/10 (διαδικτυακό), 12-13/11 (διαδικτυακό), 26-27/11 (διαδικτυακό), 10-11/12 (διαδικτυακό) και ώρα 10:00π.μ-15:00μ.μ (Σάββατο/ Κυριακή).
2. την συμμετοχή σε 2 ομαδικές εποπτείες: θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά 17/12, 11/02  και ώρα 10:00π.μ- 12:00μ.μ (Σάββατο).
3. την προετοιμασία- μελέτη υλικού και εκπόνηση εργασιών με βάση τις οδηγίες των εισηγητών.
Στόχος των προβολικών δοκιμασιών T.A.T & C.A.T είναι να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τις ιστορίες που καλείται να δομήσει το άτομο πάνω σε μια σειρά εικόνων με βάση τη ψυχοδυναμική θεωρία. Η ερμηνεία και η ανάλυση γίνεται με βάση τη θεωρία του Bellak. Οι βασικές θεματικές ενότητες είναι:

 •  Ψυχαναλυτική διάγνωση και βασικές ψυχοδυναμικές έννοιες
 •  Οι Προβολικές Δοκιμασίες στη Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση
 •  Οι Προβολικές Δοκιμασίες  κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας
 •  Παρουσίαση όλων των Προβολικών Δοκιμασιών (Τ.Α.Τ – για ενήλικες, C.A.T – για παιδιά, S.A.T – για ηλικιωμένους)
 •  Βασικά θεωρητικά θέματα των Προβολικών Δοκιμασιών
 •  Βασικά θέματα χορήγησης των Προβολικών Δοκιμασιών
 •  Λεπτομερή παρουσίαση των καρτών του Τ.Α.Τ (10- 12 κάρτες για εφήβους και ενήλικες)
 •  Παρουσίαση των 2 μορφών τεστ του C.A.T  {1. C.A.T –A (Animal) & 2. C.A.T – H (Human)}
 •  Λεπτομερή παρουσίαση του C.A.T –A (Animal)/ 10 κάρτες με ζώα για παιδιά 3-6 ετών
 •  Λεπτομερή παρουσίαση του C.A.T – H (Human)/ 10 κάρτες με ανθρώπους για παιδιά 6-12 ετών
 •  Ερμηνεία και ανάλυση των καρτών του Τ.Α.Τ & C.A.T με βάση τη θεωρία του Bellak
 •  Ανάλυση & Ερμηνεία πρωτοκόλλων πραγματικών περιστατικών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
 •  Συγγραφή & παρουσίαση ψυχολογικής έκθεσης

Παιδικό Ιχνογράφημα

Το Παιδικό Ιχνογράφημα αποτελεί μέσο συμβολικής έκφρασης του εσωτερικού κόσμου των παιδιών (σκέψεων, συναισθημάτων, επιθυμιών/φόβων), καθώς και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και διάφορες καταστάσεις. Έτσι, καθίσταται πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο για την κατανόηση του συναισθηματικού βιώματος του παιδιού, αλλά και για την εδραίωση μίας συμμαχίας μαζί του που θα διευκολύνει περαιτέρω τη σχέση και θα αναδείξει, σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανές πηγές προβληματισμού για την ψυχονοητική του λειτουργία.
Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σαββατοκύριακο, 21-22/01, 2023.
Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:

 •  Το ιχνογράφημα ως εκφραστικό μέσο σκέψεων και συναισθημάτων των παιδιών.
 •  Η εξέλιξη του παιδικού ιχνογραφήματος ανάλογα με την ηλικία ή/και το φύλο.
 •  Γενική εκτίμηση και ερμηνεία του παιδικού ιχνογραφήματος (ανάλυση σημαντικών στοιχείων του παιδικού σχεδίου, όπως το χρώμα, το μέγεθος του σκίτσου, το σημείο εστίασης στο χαρτί, η πίεση του μολυβιού, η ύπαρξη μοτίβων, τα σφάλματα, οι σημαντικές παραλείψεις ή προσθήκες).
 •  Η ερμηνεία του μουντζουρο-γραφήματος (scribble drawing).
 •  To Tεστ Σχεδίασης Ανθρώπινης Μορφής (Draw-a-Person Test)
 •  To Τεστ Σπίτι-Δέντρο-Άνθρωπος (Ηοuse-Tree-Person Test)
 •  Το Σχέδιο της Οικογένειας και το Κινητικό Σχέδιο Οικογένειας
 •  Κρίσιμες ενδείξεις δυσπροσαρμοστικότητας στο παιδικό σχέδιο
 •  Βιωματικό μέρος (ανάλυση παιδικών σχεδίων από κλινικό και μη κλινικό πληθυσμό παιδιών).
 •  Ανάλυση πρωτοκόλλων πραγματικών περιστατικών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, καθώς και δυνατότητα σχολιασμού παιδικών σχεδίων από την εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων στο σεμινάριο.

Tεστ κηλίδων μελάνης Rorschach

To τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach είναι ένα από τα γνωστότερα προβολικά τεστ προσωπικότητας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:
1. την παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους: θα πραγματοποιηθεί στις ημερομηνίες 28-29/01 (διαζώσης), 04-05/02 (διαδικτυακό), 18-19/02 (διαδικτυακό), 04-05/03 (διαζώσης), 18/03 (διαδικτυακό), 02/04 (διαδικτυακό),  22-23/04 (διαδικτυακό), και ώρα 10:00π.μ-15:00μ.μ (Σάββατο) και 10:00π.μ-16:00μ.μ (Κυριακή).
2. την συμμετοχή σε 4 ομαδικές εποπτείες: θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά 19/03, 08/04, 06/05, 20/05 και ώρα 10:00π.μ- 12:00μ.μ (Σάββατο/Κυριακή).
3. την προετοιμασία- μελέτη υλικού και εκπόνηση εργασιών με βάση τις οδηγίες των εισηγητών.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα εκπαιδευθούν στη χορήγηση, κωδικοποίηση και ερμηνεία του Rorschach, καθώς και τη συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης. Η εκπαίδευση θα στηριχθεί στο σύστημα βαθμολόγησης και ερμηνείας του Exner. Οι βασικές θεματικές ενότητες είναι:

 •  Γενικές πληροφορίες για τις προβολικές δοκιμασίες. Παρουσίαση του Rorschach και των καρτών του. Συμβολική σημασία καρτών. Οδηγίες χορήγησης του τεστ.
 •  Βασικές κατηγορίες κωδικοποίησης. Κωδικοποίηση πρωτοκόλλου πάνω στην τοποθεσία, την ποιότητα ανάπτυξης και τις ορίζουσες.
 •  Κωδικοποίηση πρωτοκόλλου πάνω στην ποιότητα της μορφής, το περιεχόμενο, τις δημοφιλείς απαντήσεις και την οργανωτική δραστηριότητα.
 •  Κωδικοποίηση πρωτοκόλλου πάνω στα ειδικά σκορ. Στρατηγικές κωδικοποίησης.
 •  Συμπλήρωση του φυλλαδίου κωδικοποιημένων απαντήσεων. Δομική περίληψη. Πρακτική εξάσκηση στη χορήγηση του τεστ μεταξύ των συμμετεχόντων.
 •  Γενικές πληροφορίες για την ερμηνεία. Ερμηνεία πρωτοκόλλου με βάση τους άξονες Έλεγχος-στρες και Συναίσθημα.
 •  Ερμηνεία πρωτοκόλλου με βάση τους άξονες Επεξεργασία πληροφοριών, Μεσολάβηση και Τρόπος σκέψης.
 • Ερμηνεία πρωτοκόλλου με βάση τους άξονες Εικόνα εαυτού και Διαπροσωπικές σχέσεις και άλλους ειδικούς δείκτες.
 •  Σύνθεση δεδομένων και συγγραφή έκθεσης. Ενημέρωση πελάτη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Θέματα δεοντολογίας.
 •  Ποιοτική ανάλυση απαντήσεων. Ενδείξεις ψυχοπαθολογίας. Διαφοροδιάγνωση με το Rorschach.
 •  Απορίες σε σχέση με θέματα ερμηνείας του Rorschach.

Στην Εκπαίδευση θα παρουσιασθεί υλικό με πραγματικά περιστατικά στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.

Πληροφορίες συμμετοχής

Ημέρες Διεξαγωγής: 
T.A.T : 08-09/10, 22-23/10, 12-13/11, 26/11 2022
C.A.T: 27/11, 10-11/12, 2022
Παιδικό Ιχνογράφημα: 21-22/01, 2023
Rorschach: 28-29/01, 04-05/02, 18-19/02, 04-05/03, 18/03, 02/04, 22-23/04 2023

Ώρες διεξαγωγής:
ΤΑΤ – CAT: Σάββατο, Κυριακή: 10:00π.μ-15:00μ.μ
Παιδικό Ιχνογράφημα: Σάββατο:15:30μ.μ-20:30μ.μ, Κυριακή: 10:00π.μ-15:00μ.μ
Rorschach: Σάββατο: 10:00π.μ-15:00μ.μ, Κυριακή: 10:00π.μ-16:00μ.μ

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στο μεγαλύτερο μέρος διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ, εκτός ορισμένων διαλέξεων που θα διεξαχθούν δια ζώσης.

Ολοκλήρωση εκπαίδευσης

Στο τέλος της εκπαίδευσης όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να χορηγήσουν τα τεστ.
Για τη χορήγηση της βεβαίωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του 80% των συνολικών ωρών της εκπαίδευσης, η επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων επιστημονικών εργασιών, καθώς και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει σε όλους τους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα εποπτείας των πρωτοκόλλων που θα χορηγήσουν ιδιωτικά για την καλύτερη κατανόηση και εκτίμησή τους.
Οι συναντήσεις εποπτείας μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές και παρέχονται καθ’ όλη τη χρονιά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.