Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Κλινικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αξιολόγηση και Παρέμβαση παιδιών και εφήβων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
ΑΘΗΝΑ
07/10/2023 έως 16/06/2024
Ετήσιο

Εισηγητής

Κλειδαριά Γεωργία, ΜΑ Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός,
Κουκέλλη Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, M.Ed.

Ορφανάκη Ελευθερία, Ψυχολόγος, M.Ed., Ειδικός ΑΒΑ, RDI Certified Consultant Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος Αυτισμού ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Σαντίκου Βασιλική, Ψυχολόγος MSc University of Essex, MBPs Division of Education and Child Psychology

Τζίλα Ευθαλία, Παιδοψυχίατρος

Σε ποιους απευθύνεται

Κριτήρια/ προϋποθέσεις συμμετοχής
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ειδικούς παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, αλλά και σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν θεραπευτικά με παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές.

Σκοπός

Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οργάνωση θεραπευτικού πλάνου και η εξατομικευμένη παρέμβαση. Με το πέρας της εκπαίδευσης κάθε σπουδαστής είναι καταρτισμένος στον τομέα:

 • Κατανόησης διάγνωσης ΔΑΦ
 • Αναγνώρισης όλων των διαφοροποιήσεων σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς
 • Σωστής αξιολόγησης γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Οργάνωσης υλικού
 • Οργάνωσης θεραπευτικού πλάνου, εξατομικευμένου προγράμματος
 • Οργάνωσης πλάνου σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
 • Καθοδήγησης του οικογενειακού περιβάλλοντος και των σημαντικών άλλων
 • Γενίκευσης στόχων σε όλα τα περιβάλλοντα, σε διαφοροποιημένα κοινωνικά πλαίσια

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Κλινικό πρόγραμμα κατάρτισης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στην αξιολόγηση και αποκατάσταση  παιδιών και εφήβων με αυτισμό. Στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι σπουδαστές θα κατανοήσουν την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και θα εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, που εστιάζουν στην καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ μέχρι την ενηλικίωσή τους. 

Θεματικές ενότητες

 •  Ιστορική αναδρομή, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διάγνωση, νέα δεδομένα σύμφωνα με το  Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών DSM-5
 •  Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς-ΑΒΑ. Μεθοδολογία I.E.P-Individualized Educational Program
 •  Αξιολόγηση, Καταγραφή και Ανάλυση δεδομένων. Οργάνωση έκθεσης Αξιολόγησης  
 •  Συμπεριφορικές τεχνικές, καταγραφές προγράμματος, πρακτική εξάσκηση στη μεθοδολογία και συμπλήρωση Καταγραφικών
 •  Ανάλυση Προγράμματος, Εξατομικευμένα προφίλ παιδιών, case studies ανάλυση περιστατικών
 •  Μεθοδολογία Πρώτης Ανάγνωσης-Γραπτής Έκφρασης-Ορθογραφίας-Κατανόηση 
 •  Γνωριμία με πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας Pecs, γνωριμία με πρόγραμμα TEACCH
 •  Ψυχική ενδυνάμωση γονέων, συμβουλευτική καθοδήγηση. Οργάνωση  workshop για γονείς
 •  Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
 •  Παράλληλη στήριξη, εφαρμογή εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, καλλιέργεια συμπεριληπτικής κουλτούρας. Διαχείριση bullying, καθοδήγηση γονέων και εκπαιδευτικών
 •  Υποστήριξη αδερφών με ΔΑΦ/Supporting Siblings  
 •  Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων S.S.I.P-Αξιολόγηση, οργάνωση θεραπευτικού πλάνου, παρέμβαση
 •  Φιλικό περιβάλλον και ΔΑΦ (Autism Friendly environment), εποπτικό υλικό για ειδικούς επαγγελματίες, θεραπευτές και γονείς 
 •  Social Stories. Καλλιέργεια ενσυναίσθησης/ενίσχυση προβλεψιμότητας 
 •  Εφηβεία και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Διάγνωση στην εφηβεία. Ορμονικές αλλαγές, διαχείριση άγχους, Φαρμακολογία
 •  Διατήρηση δεξιοτήτων σε περιόδους αποχής από την θεραπεία, εξ΄αποστάσεως θεραπεία/Μεταβάσεις στην καθημερινή ζωή
 •  Σίτιση, Εκπαίδευση τουαλέτας, Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ)
 •  Εργασία/Απασχόληση/Διαχείριση χρημάτων/Αυτόνομη Διαβίωση

​Το υλικό των εισηγήσεων θα δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από κάθε εισήγηση για το οποίο ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που θα το μελετά.
Το εκπαιδευτικό υλικό καρτών Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για παιδιά με Αναπτυξιακές Δυσκολίες διατίθεται από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (πληροφορίες στη γραμματεία)

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων ξεκίνησε.

Ολοκλήρωση εκπαίδευσης
Στο τέλος της εκπαίδευσης όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του 80% των συνολικών ωρών της εκπαίδευσης, η επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων επιστημονικών εργασιών, καθώς και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει σε όλους τους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα εποπτείας καθ’ όλη τη χρονιά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Για να ορίσετε μια ατομική εποπτεία μπορείτε να επικοινωνήσετε στη γραμματεία του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι συμμετέχοντες στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα μπορούν εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν σε:

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε ιδιωτικούς φορείς
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε δημόσιους φορείς
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης κατοίκων
 • Σε συνθήκη παράλληλης στήριξης σε σχολικές μονάδες
 • Σε συνθήκη ομαδικού προγράμματος ενσωμάτωσης
 • Σε συνθήκη τμήματος ένταξης
 • Σε συνθήκη ενσωμάτωσης σε ειδικό σχολείο
 • Σε συνθήκη παρέμβασης κέντρου ημέρας

Ημερομηνίες εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ, εκτός δύο διαλέξεων που θα διεξαχθούν δια ζώσης. Ειδικότερα περιλαμβάνει:

1. Χειμερινό εξάμηνο (90 ώρες) Σάββατο & Κυριακή: Σαβ./07-10 (διαδικτυακό), Κυρ./08-10 (διαδικτυακό), Σαβ./21-10 (δια ζώσης), Κυρ./22-10 (δια ζώσης), Σαβ./11-11 (διαδικτυακό), Κυρ./12-11 (διαδικτυακό), Σαβ./25-11 (διαδικτυακό), Κυρ./26-11 (διαδικτυακό), Σαβ./09-12 (διαδικτυακό), Κυρ./10-12  (διαδικτυακό), Σαβ./16-12 (διαδικτυακό), Κυρ./17-12 (διαδικτυακό), Σαβ./13-01 (διαδικτυακό), Κυρ./14-01 (διαδικτυακό), Σαβ./27-01 (διαδικτυακό), Κυρ./28-01(διαδικτυακό), Σαβ./10-02 (διαδικτυακό), Κυρ./11-02 (διαδικτυακό),
2. Εαρινό εξάμηνο (90 ώρες) Σάββατο & Κυριακή:  Σαβ./24-02 (διαδικτυακό), Κυρ./25-02 (διαδικτυακό), Σαβ./09-03 (διαδικτυακό), Κυρ./10-03 (διαδικτυακό), Σαβ./30-03 (διαδικτυακό), Κυρ./31-03 (διαδικτυακό), Σαβ./13-04 (διαδικτυακό), Κυρ./14-04 (διαδικτυακό), Σαβ./27-04 (δια ζώσης), Κυρ./28-04 (δια ζώσης), Σαβ./18-05 (διαδικτυακό), Κυρ./19-05 (διαδικτυακό), Σαβ./25-05 (διαδικτυακό), Κυρ./26-05 (διαδικτυακό), Σαβ./08-06 (διαδικτυακό), Κυρ./09-06  (διαδικτυακό), Σαβ./15-06 (διαδικτυακό), Κυρ./16-06 (διαδικτυακό),

Ώρες μαθημάτων: Σάββατο: 15:00μ.μ-20:00μ.μ /Κυριακή: 10:00π.μ-15:00μ.μ (σε όλους τους εκπαιδευόμενους θα δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα των ωρών με την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.