Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Mediterranean Professional Studies
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα CCNP απευθύνεται:
- Σε επαγγελματίες της Πληροφορικής που επιθυμούν να διευρύνουν εις βάθος τις γνώσεις τους πάνω στα δίκτυα, με τουλάχιστον 1 χρόνο προϋπηρεσίας στον τομέα της δικτύωσης.
- Σε φοιτητές/ απόφοιτους Πληροφορικής που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις δικτύων, σχετιζόμενες με το πώς θα σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και συντηρήσουν τοπικά δίκτυα επιχειρήσεων, ευρεία δίκτυα κτλ.
- Σε κατόχους της πιστοποίησης CCNA που θέλουν να εξετάσουν εις βάθος θέματα και να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στο αντικείμενο των δικτύων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το CCNP® είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα της Ακαδημίας Δικτύωσης της Cisco. Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά πιστοποιημένα εργαστήρια, με συσκευές Cisco, στις οποίες οι σπουδαστές μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση π.χ. ασύρματοι και ενσύρματοι δρομολογητές (routers), μεταγωγείς (switches) και υποστηρικτικός εξοπλισμός, ενώ η ύλη των διαλέξεων είναι διαθέσιμη μέσω του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής τάξης της Cisco. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον, οι σπουδαστές μπορούν να βρουν επιπλέον υλικό και προσομοιωτές δικτύων που θα τους βοηθήσουν στην εκπαίδευσή τους.

Η ύλη είναι χωρισμένη σε δύο εξετάσεις πιστοποίησης (certification exams) που καλύπτουν το σύνολο των τεχνολογιών διασύνδεσης που είναι αναγκαίες σε έναν μεγάλο οργανισμό ή επιχείρηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές έχουν αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχία στις εξετάσεις 350-401 ENCOR – Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies και 300-410 ENARSI – Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services, που οδηγούν στην απόκτηση της πιστοποίησης CCNP Enterprise.

Η πιστοποίηση CCNP βάζει τα θεμέλια για μία επιτυχημένη καριέρα ως μηχανικός δικτύων, ενώ παράλληλα παρέχει τις προχωρημένες γνώσεις δικτύων για όλους τους επιστήμονες της πληροφορικής που κατέχουν υπόβαθρο επιπέδου CCNA.

Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies (350-401 ENCOR)

 • Πλεοναστικές και κλιμακοθέσιμες αρχιτεκτονικές σε δίκτυα μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων.
 • Το πρωτόκολλο EIGRP.
 • Προχωρημένα θέματα OSPF σε IPv4 και IPv6.
 • Το πρωτόκολλο BGP.
 • Multicasting, Quality of Service.
 • Υπηρεσίες WAN και VPNs για δίκτυα μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων.
 • Ασύρματη δικτύωση σε δίκτυα μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων.
 • Network virtualization και network automation.

Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI)

 • Προχωρημένα θέματα EIGRP σε IPv4 και IPv6.
 • Προχωρημένα θέματα single-area και multi-area OSPF σε IPv4 και IPv6.
 • Προχωρημένα θέματα και σενάρια ανάπτυξης BGP.
 • Route Maps και Route Redistribution.
 • Προχωρημένα θέματα ACLs και Prefix Lists.
 • Δρομολόγηση και υποδομές MPLS.
 • Ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα και DMVPN.
 • Θέματα διαχείρισης δικτύων μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων.

Πληροφορίες συμμετοχής

 • Μια από τις μεγαλύτερες πιστοποιημένες ακαδημίες CISCO στην Ελλάδα.
 • Hands-on εκπαίδευση σε Cisco Certified Labs.
 • Blended Learning: συνδυασμός δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.
 • Πρόσβαση στο σύνολο των εκπαιδευτικών εργαλείων της Cisco Networking Academy.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.