Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Graphic Design & Video Editing

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κ.Δ.Β.Μ. ΔΕΛΤΑ 360
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14/03/2024
100 ώρες

Περιγραφή σεμιναρίου

Ένα πλήρες ταχύρυθμο σεμινάριο, που περιλαμβάνει τα πιο διαδεδομένα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και video (Illustrator, InDesign, Premiere, Photoshop).

Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει φαντασία ώστε να δημιουργεί μοναδικά layout που θα είναι ελκυστικά αλλά και θα πετυχαίνουν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Για το λόγο αυτό ταυτόχρονα με την εκμάθηση των προγραμμάτων, παραδίδονται γνώσεις βασικής γραφιστικής, οπτικής αντίληψης και σύνθεσης μέσα από μια σειρά ασκήσεων και εργασιών που καλείται να ολοκληρώσει ο σπουδαστής.

Διδακτικές Ενότητες

GRAPHIC DESIGN
Photoshop

 • Το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας. Με εφόδιο τα εργαλεία του προγράμματος και την δημιουργικότητα του, ο σπουδαστής θα καταφέρει να πραγματοποιήσει εικόνες για χρήση σε ψηφιακά μέσα αλλά και σε εκτύπωση.
  • Εισαγωγή και Θεωρία: Work Area, Image Size & Resolution, Color Adjustments
  • Tools, Panels/ Menu, Layers, Type
  • Masking, Filters, Vectors, Actions
  • Saving and Printing
  • Δημιουργία "Website Cover Page" με τα εργαλεία του Photoshop (επεξεργασία εικόνων, ολοκλήρωση έργου)

Illustrator

 • Το δημοφιλέστερο πρόγραμμα σχεδίασης και επεξεργασίας με υπολογιστή, με το οποίο μπορούμε να δημιουργούμε γραφικά στοιχεία και κείμενο.
  • Εισαγωγή και Θεωρία, Work Area, Preferences, Color Management
  • Tools, Menu, Panels, Layers
  • Saving & Printing, Vectors, Shapes, Typography
  • Effects, Techniques, Exporting
  • Δημιουργία "Poster" με τα εργαλεία του Illustrator (ανατομία της τυπογραφίας, βασικές έννοιες γραφιστικής)

In Design

 • To κυρίαρχο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, από το στάδιο της σύνθεσης μιας απλής σελίδας έως και τα στάδια σχεδιασμού και της τελικής παραγωγής πολυσέλιδων και σύνθετων εκδόσεων.
  • Εισαγωγή και Θεωρία: Work Area, Create Document/ Pages, Master Pages
  • Tools, Menu/ Panels, Colour Management, Importing/ Saving
  • Typography, Text Frames, Text Editing/ Formatting, Styles
  • Image Frames, Graphics, Create Tables, Exporting
  • Δημιουργία "Flyer" με τα εργαλεία του InDesign (σύνθεση με φωτογραφία, χρώμα και κείμενο, ολοκλήρωση έργου)

VIDEO EDITING

Premiere

 • Το κορυφαίο πρόγραμμα επεξεργασίας video, με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε από ολιγόλεπτα video clips μέχρι ολοκληρωμένες παραγωγές.
  • Εισαγωγή, Work Space Software, Files: ανάλυση αρχείων, Live Practice: Συνδυασμός software (Photoshop, After Effects, Bridge), Import Files, Timeline: δημιουργία σε σχέση με στοιχεία του video που έχουμε,
  • Create Timeline, Tools on Timeline, Shortcuts, Live Practice: Proxy Files, Live Practice: Eπεξεργασία ήχου, επιλογή μουσικής, voice over, μοντάζ ήχου, packshot ήχου και εικόνας - logo
  • Live Practice: Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας, Live Practice: Γύρισμα & Μοντάζ, Live Practice: Multicam, Live Practice: Green Screen
  • Μέγεθος Αρχείων, Live Practice: Color Correction, Live Practice: Luts & Grading, Live Practice: Διαφορετικά αρχεία από Διαφορετικές Κάμερες και Επεξεργασία Αυτών για μια Ενιαία Εικόνα, Τίτλοι
  • Export, Live Practice: Subtitles, File Codec, Audio Export, Sent Final File

Πληροφορίες συμμετοχής

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων ενοτήτων.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται επίσης στις ακόλουθες δομές του ΚΔΒΜ Δέλτα 360: Αθήνα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Πάτρα, Χανιά, Ξάνθη, Βόλο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΔΕΛΤΑ

Διάρκεια: 25 ώρες/ ενότητα - 100 ώρες σύνολο

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.