Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
• Στελέχη Επιχειρήσεων
• Νέους Λογιστές, Φοιτητές
• Οικονομικούς Διευθυντές
• Ορκωτούς Ελεγκτές
• Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
• Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΣΚΟΠΟΣ

Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ, στη διαχείριση πιστωτικής πολιτικής και στη διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (κεφάλαια κίνησης, πάγια, factoring, leasing και λοιπά επιχορηγούμενα προγράμματα χρηματοδοτήσεων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σε συνδυασμό με Πιστωτική Πολιτική και Αυτοματοποίηση Είσπραξης Απαιτήσεων, Μορφές Χρηματοδότησης και Αναπτυξιακά Προγράμματα μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου :

 • Βασικό σημείο αναφοράς η λειτουργία της επιχείρησης
 • Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων επιχείρησης
 • Λειτουργία απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος
 • Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ
 • Χρηματοδοτική ισορροπία επιχείρησης
 • Ανάλυση πινάκων ισορροπίας
 • Διαχείριση περιουσίας
 • Έννοια κερδών και ζημιών επιχείρησης
 • Ρευστότητα

Α. Με καταβολή κεφαλαίων των μετόχων ή εταίρων
Β. Με τραπεζικό δανεισμό
Γ. Με την υιοθέτηση κατάλληλης πιστωτικής πολιτικής

 • Καθορισμός πιστωτικής πολιτικής
 • Ύπαρξη πιστωτικής πολιτικής και συναλλακτικό κύκλωμα
 • Απλές μορφές πιστωτικής πολιτικής
 • Έννοια και διαχείριση μεταχρονολογημένων επιταγών
 • Διαχείριση πιστωτικής πολιτικής
 • Διαχείριση είσπραξης ανοιχτών υπολοίπων τιμολογίων – Τρόποι παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο – Προγράμματα υποστήριξης
 • Οργανωμένη μορφή πιστωτικής πολιτικής
 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω τραπεζών
 • Σημερινή αντιμετώπιση τραπεζών για χρηματοδότηση επιχειρήσεων
 • Σημεία προσοχής Διοίκησης, Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίου των επιχειρήσεων για την παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων και της συνολικής εικόνας των επιχειρήσεων βάσει ΕΛΠ
 • Χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης
 • Παραγωγικό Κύκλωμα και διαπίστωση του κεφαλαίου κίνησης
 • Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης
 • Χρηματοδότηση για πάγια
 • Κυριότερα σημεία εξέτασης για λήψη δανείων από τράπεζες
 • Κυριότεροι αριθμοδείκτες για διάγνωση πιστωτικού κινδύνου
 • Κανόνες βελτίωσης αποτελεσμάτων
 • Παρουσίαση υπηρεσιών της στρατηγικής συνεργασίας του ΚΕΛΕ και της EPSILON
 • Πιστοποιημένα προγράμματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής :
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 17:30 – 21:30
Διάρκεια : 4 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας