Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Higher Professional Diploma (HPD) Συμβουλευτική & Ψυχολογία

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Mediterranean Professional Studies

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
- Σε άτομα – ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού υποβάθρου – που επιθυμούν να εισέλθουν επαγγελματικά στο χώρο της ψυχικής υγείας, της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας.
- Σε επαγγελματίες, πτυχιούχους ή φοιτητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών και επιστημών υγείας, που αναζητούν ενίσχυση & διεύρυνση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
- Στο ευρύτερο κοινό, που επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις ψυχολογίας και δεξιότητες συμβουλευτικής, για λόγους προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας

Περιγραφή σεμιναρίου

Το HPD στη Συμβουλευτική και Ψυχολογία αποτελεί το μοναδικό Δίπλωμα Ανωτέρων Σπουδών που συνδυάζει γνώση στην επιστήμη της Ψυχολογίας και στις δεξιότητες & τεχνικές της Συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3 βασικούς άξονες:

 • Στους βασικούς τομείς της Ψυχολογίας και στις αρχές της Μεθοδολογίας Έρευνας.
 • Στην ανάπτυξη συμβουλευτικών δεξιοτήτων, με έμφαση στην υιοθέτηση των δεοντολογικών κανόνων και στην συνεχιζόμενη προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξη του Συμβούλου.
 • Στις βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και τη σύνθεσή τους (συνθετικό μοντέλο), με στόχο την αποτελεσματικότερη επαγγελματική πρακτική.

Οι διαδικασίες μάθησης συμπεριλαμβάνουν συμμετοχή των φοιτητών σε παιχνίδια ρόλων, όπου πειραματίζονται με τον ρόλο του συμβούλου και προετοιμάζονται για την κλινική πρακτική και σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, που στοχεύουν στην εξέλιξη της αυτογνωσίας. Η χρήση μελετών περίπτωσης αποτελεί κύριο εργαλείο μάθησης και η διδακτική ύλη εμπλουτίζεται από την επαγγελματική εμπειρία των καθηγητών, οι οποίοι παράλληλα με την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα εργάζονται ως σύμβουλοι και ψυχοθεραπευτές.

Η εκπαίδευση διαρκεί 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και διεξάγεται με τη χρήση του μοντέλου μικτής μάθησης (Blended Learning). Σύμφωνα με αυτό, η δια ζώσης διδασκαλία συνδυάζεται με τη μάθηση μέσω διαδικτύου, μειώνοντας έτσι το χρόνο παρακολούθησης στη φυσική τάξη. Η δια ζώσης διδασκαλία διεξάγεται σε συμπυκνωμένη μορφή (block teaching), δύο (2) διήμερα κάθε μήνα. Η διδασκαλία στην τάξη είναι βιωματική, με case studies, εργαστήρια, video προβολές, προσομοιώσεις και role plays. Το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται στην ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης MC CLASS (Moodle). H αξιολόγηση των φοιτητών σε κάθε διδασκόμενη ενότητα διεξάγεται μέσω γραπτής εργασίας (δοκίμιο ή μελέτη περίπτωσης) ή/και προφορικής αξιολόγησης (role-play ή παρουσίαση).

Έτος 1

 • Μεθοδολογία Έρευνας & Ακαδημαϊκές Δεξιότητες
 • Ανάπτυξη & Εφαρμογή Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής
 • Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Κώδικας Δεοντολογίας & Ηθικής Πρακτικής
 • Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη
 • Προσωποκεντρική προσέγγιση στη Συμβουλευτική
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Έρευνα στη Συμβουλευτική

Έτος 2

 • Gestalt προσέγγιση στη Συμβουλευτική
 • Ψυχολογία Υγείας
 • Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική προσέγγιση στη Συμβουλευτική
 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση στη Συμβουλευτική
 • Προετοιμασία Κλινικής Πρακτικής
 • Κλινική Ψυχολογία
 • Συμβουλευτική Σχέσεων
 • Συνθετική προσέγγιση στη Συμβουλευτική

Πληροφορίες συμμετοχής

 • Συνδυασμός γνώσεων Ψυχολογίας & Συμβουλευτικής.
 • Εκπαίδευση σε 5 Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις.
 • Ευέλικτη φοίτηση: δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.
 • Βιωματική προσέγγιση, με παιχνίδια ρόλων & συμμετοχή σε ομάδες.
 • Βάση για συνέχιση στο MSc Integrative Counselling & Psychotherapy. 
 • Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πλήρη πρόσβαση σε πανεπιστημιακές υπηρεσίες και υποδομές του Mediterranean Professional Studies.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.