Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

Ανάλυση και Ερμηνεία Ισολογισμών

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μπακάλης Βασίλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΣΚΟΠΟΣ

Tι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες
-Θα μπορούν να κάνουν συγκριτική αξιολόγηση με τον κλάδο και ιδιαίτερα με τον ανταγωνισμό
-Θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τους Δείκτες
-Θα έχουν στη διάθεση τους εφαρμογή σε Excel για τον αυτόματο υπολογισμό των Δεικτών
-Θα εντοπίζουν εύκολα πιθανές ατασθαλίες ή σκόπιμες νοθεύσεις
-Θα αναγνωρίζουν κινδύνους μέσω των Αριθμοδεικτών και θα λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα
-Μεσω των Ταμειακών Ροών θα μπορούν να εκτιμούν τους κινδύνους της Επιχείρησης
-Θα μπορούν να εκτιμούν κινήσεις των ανταγωνιστών με βάση τη ρευστότητά τους και τις πιστωτικές πρακτικές των προμηθευτών
-Θα είναι σε θέση να εξάγουν έγκαιρα συμπεράσματα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση και στην Ερμηνεία των Ισολογισμών & Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων με τη χρήση των Αριθμοδεικτών. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον τρόπο κατάρτισης των Ισολογισμών και με βασικές έννοιες όπως: EBIDTA, Ρευστότητα, 'Άνοιγμα στην Αγορά, Καθαρή Θέση Επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Δείκτες Αποδοτικότητας καθώς και με τους κυριότερους αριθμοδείκτες αλλά και την ακριβή ερμηνεία τους.

Έτσι θα είναι σε θέση να εντοπίζουν σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για το μέλλον, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό 7 παραδείγματα Ισολογισμών όπου θα συζητηθούν αναλυτικά τα κρίσιμα σημεία και τα προβλήματα που παρουσιάζουν, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα των προβλημάτων που συνήθως παρουσιάζουν οι Ισολογισμοί.

Τέλος, θα παρουσιασθούν καταστάσεις ταμειακών ροών και εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών προκειμένου να προσδιορισθεί η επίδρασή τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης και οι εκτιμήσεις για τους κινδύνους που διαφαίνονται. 

Οι συμμετέχοντες θα επεξεργασθούν ασκήσεις με βάση το Εργαλείο Αυτόματου Υπολογισμού Αριθμοδεικτών, στο οποίο εισάγονται τα δεδομένα ενός Ισολογισμού και παράγονται αυτόματα οι τιμές των Αριθμοδεικτών. Επίσης παρέχεται Εφαρμογή σε Excel, η οποία με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού και τον Ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης, δημιουργεί τον Ισολογισμό της επόμενης χρήσης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ποιες είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις
 • Παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Σημαντικές έννοιες και όροι όπως: Contribution Margin, EBITDA, Κεφάλαιο Κίνησης, Ρευστότητα, Κύκλος Μετατροπής Μετρητών, Καθαρή Θέση
 • Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης
 • Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες και ποια η χρησιμότητα τους
 • Μέτρηση Αποδοτικότητας της Επιχείρησης
 • Μέθοδοι Υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
 • Κρίσιμα σημεία των Οικονομικών Καταστάσεων που φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη
 • Τι φανερώνει, αλλά και τι δεν αποκαλύπτει η Ανάλυση των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Ταμειακές Ροές ως Εργαλείο Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων και εντοπισμού Κινδύνων για την Επιχείρηση
 • Παρουσίαση της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και πως αυτή επηρεάζει την Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων
 • Πώς υπολογίζεται το Κεφάλαιο Κίνησης
 • Ο ρόλος του Δείκτη Ζ για την πρόβλεψη κατάρρευσης μιας Επιχείρησης
 • Η αξιοποίηση του Contribution Margin για τον εντοπισμό ζημιογόνων Προϊόντων ή Υπηρεσιών που πρέπει να καταργηθούν

Το σεμινάριο γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του σε μορφή εργαστηρίου (workshop) και η ανάλυση όλων των παραπάνω γίνεται σε συγκεκριμένους Ισολογισμούς επιχειρήσεων, ενώ στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους με τα αποτελέσματα του κλάδου στον οποίον ανήκουν, χωρίς πρόσθετο κόστος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται:

 • Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Ανάλυση και Ερμηνεία Ισολογισμών»
 • Η Παρουσίαση του σεμιναρίου και τα εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας