Κατηγορία:
Ψυχολογία, Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματικά

Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ICPA - Ινστιτούτο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Ψυχολογία, Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Τσιάκος Δημήτριος

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα υποστηρίζει μια σχεσιακή-αναπτυξιακή προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία. Η σχεσιακή προοπτική ενσωματώνει βασικά συστατικά της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της Θεωρίας Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων, της Ψυχολογίας του Σχεσιακού Εαυτού, της Διὒποκειμενικότητας καθώς και της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας. Η βάση αναφοράς που αναδεικνύει τις παραπάνω προσεγγίσεις είναι η Σύγχρονη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική κατανόηση του ατόμου ενώ αναδεικνύεται μέσω αντίστοιχων μαθημάτων η συνεισφορά της βασικής Φροϋδικής θεωρίας. Η αναπτυξιακή προοπτική ενσωματώνει το έργο των Bowlby, Winnicott, Stern και άλλων. Η σχεσιακή-αναπτυξιακή προσέγγιση βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:

  • Η βρεφική φροντίδα και κυρίως η σχέση που συντελείται μεταξύ τροφού - βρέφους έχει πρωταρχική σημασία και δημιουργεί την ενδοψυχική δομή του ατόμου, δηλαδή τη βάση για την κατανόηση του εαυτού του, καθώς και την αντίληψη για τους άλλους και τον κόσμο. Η ενδοψυχική δομή θα επηρεάσει με τη σειρά της όλες τις επακόλουθες σχέσεις λόγω της τάσης επανάληψης Σχεσιακών – Αλληλεπιδραστικών μοτίβων με τους άλλους.
  • Ο εαυτός συνεπώς συν-κατασκευάζεται κοινωνικά και επηρεάζεται από τα συγγενικά πρότυπα με τους γονείς ή / και τα άλλα βασικά πρόσωπα, καθώς και από το πλαίσιο στο οποίο συντελέστηκε η σχέση βρεφικής φροντίδας. Το σύνολο της εννοιολογικής κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς καθώς και της ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισής από τους ειδικούς νοείται στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης και όλα τα εργαλεία μας είναι προσαρμοσμένα στην αλληλεπιδραστική φύση της ψυχοθεραπευτικής συνάντησης. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών / θεραπευτών θα προσδιορίσουν το ατομικό μοτίβο συσχέτισης του εκάστοτε εκπαιδευόμενου και έτσι θα ενθαρρυνθεί η συσχέτιση του προσωπικού ιστορικού με την εξελισσόμενη θεωρητική κατανόηση του μοντέλου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία που παρέχεται από το ICPA (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens) επιχειρεί να κάνει μια σύνθεση, σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο, δύο βασικών (και ορισμένων υπολοίπων εκλεκτικά) προσεγγίσεων στη ψυχοθεραπεία. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (European Accredited Psychotherapy Training Institutes, EAPTI). Μια εντατική εκπαίδευση, εναρμονισμένη με τα υψηλά στάνταρτ αντίστοιχων Αμερικανικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που βασίζεται στους κανόνες της συνεργατικής μάθησης και της βιωματικής εμπλοκής.

Το τετραετές Οργανώνεται γύρω από τα τέσσερα κύρια συστατικά της ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης:
• θεωρία ψυχοθεραπείας
• Κλινική πρακτική
• Εποπτεία
• Προσωπική ανάπτυξη (ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία)

Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακό επίπεδο και αντλούν από την εκτεταμένη επαγγελματική, ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτών. Έμφαση δίνεται στις κλινικές δεξιότητες και στην προσωπική ανάπτυξη. Η αξιολόγηση συντελείται με σύγχρονο τρόπο μέσω ενός συνδυασμού εξετάσεων θεωρητικής γνώσης και κριτηρίων βιωματικής εμπλοκής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενθαρρυντικό και δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον, οι διαλέξεις αποτελούνται από ένα συνδυασμό κλασσικής εκπαίδευσης και βιωματικής μάθησης με σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο προστασίας της δημόσια υγείας και ευθυγράμμισης με τη κείμενη νομοθεσία σχετικά με τον COVID-19, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται διαδικτυακά.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας