Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

100Γ GENERAL - Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β’ Κατηγορίας Βιβλίων) - Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ - Δηλώσεις ΔOY (ΟE – ΕE - Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Φυσικά Πρόσωπα)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ, Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
Β) Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Σκοπός

Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας της Απλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις - Ελεύθερους Επαγγελματίες & Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Y - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Α. Γενικό πλαίσιο

Β. Καθημερινή διαχείριση

 • Β1 Διαχείριση Πωλήσεων
 • Β2 Διαχείριση Εξόδων
 • Β3 Διαχείριση Αγορών
 • Β4 Διαχείριση παγίων
 • Β5 Διαχείριση επιχορηγήσεων παγίων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ)
 • Β6 Διαχείριση ειδικών θεμάτων
 • Β7 Διαχείριση ανόργανων εξόδων
 • Β8 Προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσης
 • Β9 Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου Ε3 –Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεταφορά δεδομένων από τα βιβλία κλπ)
 • Β10 Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
 • Β11 Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου ΄Ν΄ για Νομικά Πρόσωπα (προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος κλπ) και πίνακας ΣΤ εντύπου Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις.

Γ. Πλήρη διαχείριση ΦΠΑ

Δ1. Διαχείριση μηχανογράφησης με τα προγράμματα:
Εpsilon, Union

Δ2.  Ηλεκτρονικά βιβλία απλογραφίας – Πλήρη λειτουργία My DATA της ΑΑΔΕ

Ε. Βασικές αρχές φορολογικού ελέγχου

Ζ. Λύση εταιριών
Πρακτικές Εφαρμογές ΠΟΛ 1120/25.4.14
Φορολογικές δηλώσεις (έντυπα Ε3, Ν, Ε1)

Πρακτικές Εφαρμογές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και μελών εταίρων ΟΕ – ΕΕ

Πρακτική συμπλήρωση με πραγματικά νέα έντυπα Δ.Ο.Υ Ε1 – Ε2 και με πραγματικά δικαιολογητικά των δηλώσεων

Πρακτική Συμπλήρωσης όλων των Πινάκων του Ε1 - Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή και Ανάλυση εντύπου Ε1

Πρακτικές Εφαρμογές  Ε2 – Ανάλυση νέου εντύπου Ε2

Πρακτικές Εφαρμογές  Ε9 – Πρακτική Συμπλήρωση Ε9

 Δείτε εδώ αναλυτικά το περιεχόμενο του σεμιναρίου!

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 3 μήνες (80 διδακτικές ώρες )

Ημερομηνίες Έναρξης:
14-3-2023 (Τμήμα Απογευματινό)
Τρίτη και Πέμπτη 18:00 - 21:00

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   : 
1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου - Αδειοδοτημένο  Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12  (Δωρεάν)
2. Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – και συγκεκριμένα με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου – Η πιστοποίηση δίνεται με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξέτασης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
(κόστος 180 ευρώ)

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές

 • Παροχή και εκπαίδευση στα προγράμματα της EPSILON & UNION.
 • Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας για έναν χρόνο δωρεάν
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος  UNION.
 • Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.