Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

100Γ GENERAL - Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β’ Κατηγορίας Βιβλίων) - Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA ΑΑΔΕ - Δηλώσεις ΔOY (ΟE – ΕE - Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Φυσικά Πρόσωπα)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Α) Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ, Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
Β) Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

ΣΚΟΠΟΣ

Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας της Απλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις - Ελεύθερους Επαγγελματίες & Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Y - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Α. Γενικό πλαίσιο

Β. Καθημερινή διαχείριση

 • Β1 Διαχείριση Πωλήσεων
 • Β2 Διαχείριση Εξόδων
 • Β3 Διαχείριση Αγορών
 • Β4 Διαχείριση παγίων
 • Β5 Διαχείριση επιχορηγήσεων παγίων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα
 • Β6 Διαχείριση ειδικών θεμάτων
 • Β7 Διαχείριση ανόργανων εξόδων
 • Β8 Προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσης
 • Β9 Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου Ε3 –Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεταφορά δεδομένων από τα βιβλία κλπ)
 • Β10 Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
 • Β11 Πλήρη ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου ΄Ν΄ για Νομικά Πρόσωπα (προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος κλπ) και πίνακας ΣΤ εντύπου Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις.

Γ. Πλήρη διαχείριση ΦΠΑ

Δ1. Διαχείριση μηχανογράφησης με τα προγράμματα:
Ηλεκτρονικά βιβλία απλογραφίας – Πλήρη λειτουργία My DATA της ΑΑΔΕ
Δ2.  Διαχείριση Μy Data – Ηλεκτρονικά βιβλία Απλογραφίας

Ε. Πλήρη διαχείριση εντύπων

Ζ. Πρακτικές εφαρμογές των ανωτέρω σε επιχειρήσεις

Η. Λύση εταιριών

Πρακτικές Εφαρμογές 1. (Επαγγελματίες) (ΠΟΛ 1120/25.4.14)
Λογιστική απεικόνιση , ΦΠΑ , παρακρατούμενοι φόροι , έντυπα με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη.

Πρακτικές Εφαρμογές 2. (Ατομικές Επιχειρήσεις - Εμπορικές)
Λογιστική Ενημέρωση ,ΦΠΑ - Prorata , Έντυπα, Απογραφή, Αποσβέσεις με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη.

Πρακτικές Εφαρμογές 3. (Εταιρίες)
Λογιστική Ενημέρωση ,ΦΠΑ , Έντυπα, Απογραφή, Αποσβέσεις με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη.

Πρακτικές Εφαρμογές 4.
Συμπλήρωσης δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων Δηλώσεις (Ατομικών Επιχειρήσεων)

Πρακτικές Εφαρμογές 5.
Συμπλήρωσης Δηλώσεων Νομικών Προσώπων Βάσει ΕΛΠ - Δηλώσεις Εταιριών

Πρακτικές Εφαρμογές 6. Συμπλήρωσης Δηλώσεων Αγροτών

Πρακτικές Εφαρμογές 7. Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

Πρακτική συμπλήρωση με πραγματικά νέα έντυπα Δ.Ο.Υ
Ε1 – Ε2 και με πραγματικά δικαιολογητικά των δηλώσεων

Πρακτική Συμπλήρωσης όλων των Πινάκων του Ε1 - Πλήρη Πρακτική Εφαρμογή και Ανάλυση εντύπου Ε1

Πρακτικές Εφαρμογές 8. Ε2 – Ανάλυση νέου εντύπου Ε2
Πλήρη ανάλυση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας

Πρακτικές Εφαρμογές 9. Ε9 – Πρακτική Συμπλήρωση Ε9

 Δείτε εδώ αναλυτικά το περιεχόμενο του σεμιναρίου!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων:
1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου - Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12 (Δωρεάν)
2. Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – και συγκεκριμένα με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου – Η πιστοποίηση δίνεται με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξέτασης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
(κόστος 180 ευρώ)

Ημερομηνία Έναρξης: 17-01-2022
Διάρκεια : 2 1/2 μήνες (80 διδακτικές ώρες )
Δευτέρα - Τετάρτη 18:00 - 21:00

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές
• Παροχή και εκπαίδευση στα προγράμματα της EPSILON & UNION.
• Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας για έναν χρόνο δωρεάν
• Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος μισθοδοσίας UNION.
• Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας