Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ MY DATA ΑΑΔΕ

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

α) Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ , Κολεγίων που εισέρχονται πρώτη φορά σε εργασίες Λογιστηρίου
β) Σε εργαζόμενους σε Λογιστήρια με μικρή εμπειρία.

Σκοπός

Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Βοηθού Λογιστή.

Περιγραφή σεμιναρίου

Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού.

Συνοπτικό Πρόγραμμα :
Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
- Βασικές Έννοιες Νόμου
- Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
- Έννοια Διπλογραφικής Μεθόδου
- Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο
-  Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
- Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. Πιστωτικά τιμολόγια Αγορών - Προμηθευτών
- Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής

Εργασίες Βοηθού Λογιστή
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

- Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
- Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
- Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές
- Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
- Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων)
- Διαχείριση Συναλλαγματικών
- Διαχείριση Καρτών (Χρεωστικών – Πιστωτικών)
- Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων
- Διαχείριση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων (Κεφάλαια Κίνησης – Πάγια κλπ)
- Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ)
- Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
- Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
- Διαχείριση Εξαγωγών
- Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)
- Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
- Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο
- Αγορά Παγίων – Leasing κτλ
- Πώληση Παγίων

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
- Φ.ΠΑ Διπλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ)
- Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5)
- Σύνταξη Ισοζυγίων
- Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ
- Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων Ν. 4172/13
- Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
- Συμφωνίες Λογαριασμών (τραπεζών , προμηθευτών , πελατών κλπ)
- Χειρισμός Προκαταβολών Πελατών
- Χειρισμός Προκαταβολών σε Προμηθευτές
- Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
- Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων notes – προσάρτημα)

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ MY DATA ΑΑΔΕ :
- SOFTONE - «ERP» Πιστοποιημένο από την Softone
- UNION Γενική Λογιστική
- EPSILON NET

Τα προγράμματα παρέχονται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο στους σπουδαστές μας.

Πληροφορίες συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης :
1o Τμήμα: 11-3-2023 (Τμήμα Σαββατοκύριακου )
Σάββατο και Κυριακή 10:00 - 13:00

2o Τμήμα: 21-3-2023 (Τμήμα Απογευματινό)
Τρίτη και Πέμπτη 18:00 - 21:00

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές
• Παροχή και εκπαίδευση στα προγράμματα της ERP SOFTONE , EPSILON & UNION.
• Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας για έναν χρόνο δωρεάν
• Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος μισθοδοσίας UNION.
• Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις
 
Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων:
1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου - Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του
Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12 (Δωρεάν)
2. Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – και συγκεκριμένα με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου – Η πιστοποίηση δίνεται με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξέτασης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
(κόστος 210 ευρώ)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.