Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

Οικονομικά για μη Οικονομικούς

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και Στελέχη Επιχειρήσεων και στοχεύει στην εκμάθηση βασικών οικονομικών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης και των Τραπεζών και να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η κατανόηση των βασικών οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη και από μη οικονομικά στελέχη. Αν δεν γνωρίζουν βασικές έννοιες δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τι στοιχεία αξιολογούν οι Τράπεζες, να αξιοποιούν το κεφάλαιο κίνησης και να αντιλαμβάνονται το πώς αυτό επηρεάζει την κερδοφορία, καθώς και να διαχειρίζονται σωστά τους προμηθευτές, με αμοιβαίως επωφελή τρόπο.

Επί πλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη οτι:

 • Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά οι διοικούντες και τα στελέχη μιας επιχείρησης προϋποθέτουν την ανάλυση οικονομικών μεγεθών, τη γνώση σχετικών εννοιών και τη δυνατότητα ερμηνείας ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων
 • Τα στελέχη αποδίδουν καλύτερα όταν καταλαβαίνουν πως μετριέται η οικονομική Επιτυχία
 • Οι προτάσεις των στελεχών που αντιλαμβάνονται και τεκμηριώνουν τις Οικονομικές επιπτώσεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποδοχής από τη Διοίκηση
 • Τα στελέχη που δεν κατανοούν βασικές έννοιες δεν μπορούν να αντιληφθούν τις αποφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης

Επίσης, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς τους οικονομικούς κινδύνους της εταιρίας, αλλά και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος, να προβλέπουν πιθανές ενέργειες ανταγωνιστών ή προμηθευτών και τελικά να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Τέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν βασικά ευαίσθητα σημεία της επιχείρησης, επικίνδυνα για ενδεχόμενες ατασθαλίες.

Τα στελέχη που δεν κατανοούν βασικές έννοιες, δεν μπορουν να αντιληφθούν τις αποφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί οτι οι ατεκμηρίωτες οικονομικά προτάσεις των στελεχών αυτών έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν τελικά στο περιθώριο.

Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες, θα εξοικειωθούν, με απλό και κατανοητό τρόπο μέσα από ασκήσεις (case studies), παραδείγματα και εργαλεία, στις απαραίτητες για τα ανωτέρω οικονομικές έννοιες.

Το σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε επόμενη ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Θα αντιλαμβάνονται τις οικονομικές επιπτώσεις των προτάσεων και των αποφάσεών τους
 • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους της εταιρείας τους και να λαμβάνουν αποτρεπτικά μέτρα
 • Θα αναγνωρίζουν την οικονομική αξιοπιστία των Προμηθευτών
 • Θα εξοικειωθούν με τους τρόπους σωστής αξιοποίησης του Κεφαλαίου Κίνησης και πώς αυτό επηρεάζει την κερδοφορία
 • Θα εκτιμούν πιθανότητες κινήσεων του ανταγωνισμού με βάση τη ρευστότητα που αποτυπώνεται στους ισολογισμούς τους
 • Θα μπορούν να αξιολογούν την αποδοτικότητα μιας Επένδυσης
 • Θα αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των Logistics στην κερδοφορία της Επιχείρησης, καθώς λόγω της σημαντικότητάς τους, μια ενότητα του Σεμιναρίου αφιερώνεται στο κόστος των Logistics στην ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης
 • Θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα του Προϋπολογισμού και των ταμειακών ροών
 • Θα είναι σε θέση να διαβάζουν έναν ισολογισμό καθώς και τις πιθανές παρεμβάσεις σκοπιμότητας
 • Θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Τράπεζες αξιολογούν την Επιχείρησή τους

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών (Cash Flow)
Ανάλυση εννοιών: Contribution Margin, Markup, EBITDA
Ποιό είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται
Νομικές μορφές εταιρειών και πώς αυτές φορολογούνται
Αξιολόγηση Επενδύσεων (NPV, IRR, Payback, ARR)
Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
Η σημασία του Κόστους των Logistics στην Ανταγωνιστικότητα και την Κερδοφορία της Επιχείρησης
Πηγές χρηματοδότησης. Ποιο δάνειο συμφέρει την επιχείρηση
Ευαίσθητα για πιθανές ατασθαλίες σημεία της επιχείρησης
Πώς εντοπίζονται οι κίνδυνοι μιας επιχείρησης
Τι είναι το Factoring, το Forfeiting, το Sales & Lease Back
Αριθμοδείκτες οικονομικής απόδοσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο «Οικονομικά για μη Οικονομικούς»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού & παρακολούθηση των αποκλίσεων
 • Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού, Υπολ. Αξίας Επιχείρησης, Πρόβλεψης Ισολογισμού, Υπολ. Δεικτών, Flexible Budget
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα 0,24%.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας