Κατηγορία:
Τουρισμός / Μαγειρική, Τουρισμός

Σύστημα Covid Shield στα Ξενοδοχεία - Προετοιμασία & Έλεγχος

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Τουρισμός / Μαγειρική, Τουρισμός

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεώργιος Βάβουλας
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Κυριακή Κανελλακοπούλου
Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών, κλινική εμπειρία στις λοιμώξεις και στη γενική Παθολογία και είναι Μέλος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφέρειας Αττικής υλοποιώντας δράσεις σε θέματα Covid. Ερευνητικά αντικείμενα: Κλινικά Πρωτόκολλα, Θέματα μικροβιακής αντοχής, Λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων κα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων, Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη, Διευθυντές HRM, Στελέχη υπεύθυνα για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας,των Εργαζομένων, καθώς και για την Επιχειρησιακή Συνέχεια. Απευθύνεται επίσης, στους Διευθυντές Ποιότητας των Ξενοδοχείων, που θα τους βοηθήσει να διευρύνουν το βάθος των Εσωτερικών Ελέγχων εντάσσοντας στο Σύστημα Ποιότητας και την Ασφάλεια των Εργαζομένων σε σχέση με τον Covid - 19, είτε στο ISO 9001 ή εφόσον η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Πρότυπο Υγείας και Ασφάλειας, στο ISO 45001. Επιπλέον, απευθύνεται στους Μηχανικούς Υγείας και Ασφαλείας και στους Γιατρούς Εργασίας για να βελτιώσουν τον τρόπο Σχεδιασμού και Παρακολούθησης των μέτρων Ασφαλείας που σχεδιάζουν.

ΣΚΟΠΟΣ

 ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα λάβουν ένα set με όλα τα Check Lists σε Ηλεκτρονική μορφή (Excel) για την κάλυψη της Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών τους αναφορικά με τις Απαιτήσεις του Συστήματος Covid Shield, προκειμένου να υπολογίζεται το επίπεδο Ποιότητας Εφαρμογής των μέτρων σε κάθε Τομέα
 • Θα κατανοήσουν τους Κανόνες, τις Διαδικασίες και τα Μέτρα που πρέπει να τηρούνται σε όλους τους Τομείς όπως Απολύμανση νερού, Σωστή συντήρηση - Διαχείριση του Εξοπλισμού Air-conditioning, Διαχείριση Reception, Εστιατορίου, Πισίνας, Κανόνες για τη χωροθέτηση γραφείων, τοποθέτηση χωρισμάτων και χρήση ατομικών μέσων Προστασίας, Γενικοί Κανόνες για τον Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των πιθανών σημείων επαφής. Ειδικοί Κανόνες για Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των χώρων όπου παρατηρήθηκε κρούσμα, ειδικά Μέτρα Προφύλαξης για το Προσωπικό Καθαρισμού και Απολύμανσης, Διαχείρισης Πιθανών Κρουσμάτων Covid 19 μεταξύ του Προσωπικού, Διαχείρισης μέτρων Πρόληψης για Προμηθευτές Υλικών και Υπηρεσιών από την προσωπική επαφή μέχρι τα μέτρα Απολύμανσης των συσκευασιών
 • Θα κατανοήσουν τις Καλές Πρακτικές για την Ανάπτυξη Εφαρμογής ενός Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας και θα τους δοθεί σχετικό Υπόδειγμα.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους ένα Πρότυπο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών Covid shield για να μπορούν να το προσαρμόσουν στα δικά τους δεδομένα.
 • Θα εξοικειωθούν με την συστηματική Εφαρμογή των Ελέγχων του Συστήματος Covid Shield
 • Θα έχουν επί 12 μήνες συνεχή υποστήριξη επί θεμάτων Covid Shield ,από τους Συμβούλους της AQS που πλαισιώνονται με κορυφαίους λοιμωξιολόγους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα εντατικό Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλες οι Δράσεις για τον σχεδιασμό, την Εφαρμογή και τον Έλεγχο ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος COVID SHIELD στα Ξενοδοχεία.

Το Σύστημα Covid Shield εξασφαλίζει την Εφαρμογή μέτρων αποφυγής εισόδου και διασποράς του Covid – 19, προστατεύοντας έτσι την Υγεία των Μετόχων, του Προσωπικού, των Πελατών, των Προμηθευτών και των Επισκεπτών του Ξενοδοχείου και έμμεσα αναδεικνύει τον Οργανισμό σας ως Οργανισμό υψηλής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους Πελάτες.

Η Πιστοποίηση τεκμηριώνει ότι έχουν σχεδιασθεί και εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα Πρόληψης στο Ξενοδοχείο, δηλαδή ότι διατίθενται επαρκείς Υποδομές, κατάλληλη Χωροδιάταξη, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι Κανόνες Υγιεινής, οι Διαδικασίες και οι Οδηγίες και ότι η Διαχείριση των περιστατικών που ενδέχεται να συμβούν γίνεται με τους σωστούς Κανόνες.

Για όλες τις λειτουργικές Δραστηριότητες, με έμφαση στα σημεία επαφής Προσωπικού, μεταξύ τους ή με τον Πελάτη, Επισκέπτη, Προμηθευτή Ξενοδοχείου, σχεδιάζεται ένα Πλάνο Ενεργειών, με βάση τις κατευθυντήριες Γραμμές όλων των Παγκόσμιων και Τοπικών Φορέων περιλαμβανομένου και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Επίσης, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται Αναλυτικές Οδηγίες και Κανόνες ασφαλούς Λειτουργίας, όπως για παράδειγμα ο καθαρισμός και οι απολυμάνσεις χώρων, ειδικά μέτρα για τον χώρο όπου θα εντοπισθεί κρούσμα και οι Οδηγίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές των Οργανισμών που προαναφέρθηκαν.

Ειδικότερα για τις επί μέρους Λειτουργίες:

Παρέχονται Εργαλεία υπό μορφή CheckList, καθώς και Εργαλεία Excel για την παρακολούθηση των Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης.

Στους συμμετέχοντες θα δίνονται σενάρια με περιπτώσεις Εφαρμογής των μέτρων, θα τα αξιολογούν και εντοπίζοντας τα λάθη θα αφομοιώνουν καλύτερα τις Απαιτήσεις και την ορθή Εφαρμογή του Συστήματος.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Απαιτήσεις Χωροθέτησης
Ειδικές ανάγκες Διαμόρφωσης Χώρων
Καθαρισμοί και Απολυμάνσεις Χώρων
Κανόνες Διαχείρισης για Νερό, Αέρα, Λύματα

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 • Εξασφάλιση και Χειρισμός Ατομικών μέσων Προστασίας
 • Κανόνες Χρήσης και Απόρριψης
 • Κανόνες Ατομικής Υγιεινής
 • Οδηγίες για σωστή Θερμομέτρηση

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Βασική Εκπαίδευση του Προσωπικού
 • Είσοδος Προσωπικού στο χώρο Εργασίας
 • Διαχείριση υπόπτου Κρούσματος στον χώρο Εργασίας
 • Διαχείριση Προσωπικού που η Οικογένεια του έχει κρούσμα Covid 19
 • Ψυχολογική υποστήριξη Προσωπικού - Διαχείριση Στρες

4. RECEPTION

 • Reception: Καθορισμός Αποστάσεων για Πελάτες και Προσωπικό
 • Διαμόρφωση χώρου υποδοχής και reception
 • Οδηγίες προς τον concierge για των χειρισμό προσωπικών αντικειμένων των Πελατών, Σημάνσεις
 • Μέτρα Απολύμανσης Κλειδιού / Κάρτας και συμπλήρωσης Registration Card
 • Συμπλήρωση Ιστορικού Πελάτη και GDPR
 • Εκπαίδευση των Εργαζομένων, ώστε να είναι σε θέση να ενημερώνουν τους Πελάτες σχετικά με την υποχρεωτική τήρηση μέτρων Πρόληψης
 • Μέριμνα για εφοδιασμό των Πελατών με τα απαραίτητα υλικά και ενημερωτικά φυλλάδια, καθοδήγηση των εχόντων συμπτώματα σχετιζόμενα με το αναπνευστικό σύστημα μέχρι την επίσκεψη του ιατρού
 • Διαδικασίες για τη διαθεσιμότητα αντισηπτικών και όλων των ατομικών μέσων Προστασίας
 • Υποδοχή Προμηθευτών - Επισκεπτών
 • Παραλαβή Αλληλογραφίας & Αντικειμένων

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Απολύμανση νερού τόσο του πόσιμου όσο και του νερού πισίνας
 • Διαδικασίες και Έλεγχοι
 • Κατάλληλες Θερμοκρασίες Λειτουργίας Πλυντηρίου πιάτων και ρούχων
 • Χρήση κατάλληλων Απολυμαντικών
 • Έλεγχος καλής Λειτουργίας των συσκευών Σάπωνος - Απολυμαντικού
 • Σωστή Συντήρηση - Διαχείριση του Εξοπλισμού Air-conditioning
 • Γενικοί Κανόνες για τον Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των πιθανών σημείων επαφής από τα μπουτόν του ανελκυστήρα μέχρι τα πόμολα στις πόρτες
 • Εξοπλισμός και αναλώσιμα Καθαρισμού & Απολύμανσης

6. ΠΡΩΪΝΟ - ROOM SERVICE - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

 • Εκπαίδευση στην τήρηση μετρων Υγιεινής για το Προσωπικό
 • Επιτήρηση εφαρμογής των Κανόνων Υγιεινής από τους Πελάτες - Υπόμνηση για εφαρμογή
 • Υλικά που θα υπάρχουν στις εισόδους
 • Κανόνες Υγιεινής για καφετιέρες και άλλες μικροσυσκευές και σκεύη που ο Πελάτης έρχεται σε επαφή
 • Πλύσιμο πιάτων, μέτρα Υγιεινής κατά το σκούπισμα, ευρεία εφαρμογή υλικών μίας χρήσης (τραπεζομάντηλα, χαρτοπετσέτες κ.λπ)
 • Κανόνες για τη χωροθέτηση τραπεζιών και καρεκλών

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 • Παραλαβή Δεμάτων
 • Λειτουργία Αποθήκης
 • Αποδυτήρια
 • Χώροι Υγιεινής

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVIG 19 ΕΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Διαχείριση Πιθανών Κρουσμάτων Covid 19 μεταξύ των Πελατών βάσει ενδείξεων συγκεκριμένων συμπτωμάτων και των σχετικών Πρωτοκόλλων
 • Διαχείριση Πιθανών Κρουσμάτων Covid 19 στο Προσωπικό
 • Ενημέρωση Αρμοδίων
 • Ανίχνευση Επαφών εντός του Οργανισμού
 • Δράσεις με βάση τις κατευθύνσεις του Οργανισμού Υγείας
 • Διαδικασίες για την ασφαλή μετακίνηση του

9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MANAGEMENT

 • Συνεδριάσεις
 • Εκδηλώσεις σε Εσωτερικούς & Εξωτερικούς χώρους
 • Meetings με Προμηθευτές Πελάτες
 • Πως ετοιμάζεται το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας - Εργαλεία

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COVID SHIELD

 • Ημερήσιος Έλεγχος
 • Εβδομαδιαίος Έλεγχος
 • Εσωτερικός Έλεγχος

Το σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία στις 23 Ιουνίου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο AQS, Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α, Αγ. Στέφανος και την επόμενη μέρα 24 Ιουνίου μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παροχές

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Covid Shield σε Ξενοδοχεία», σε ηλεκτρονική μορφή
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία: Check Lists σε Excel για όλους τους Τομείς, Εργαλεία για την Επιχειρησιακή Συνέχεια, Εργαλεία για τον Σχεδιασμό και Παρακολούθηση των μέτρων σε όλους τους χώρους του Ξενοδοχείου
 • Ασκήσεις και Λύσεις
 • Άνευ επιπλέον κόστους online Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για ένα ολόκληρο έτος σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας