Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Travel & Tourism

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
HELLAS NETWORK
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να συμπληρώσει με τη συστηματοποίηση την μάθηση και την κατάρτιση στην ποιοτική εξυπηρέτηση και στην οργάνωση και λειτουργία των Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, των Τουριστικών Επιχειρήσεων και των Αεροπορικών εταιρειών και να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για άμεση εργασία στους αντίστοιχους εργασιακούς χώρους.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο Τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτό το σημαντικό κλάδο, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει τον καθοριστικό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία. Η Τουριστική Βιομηχανία στη χώρα μας καταγράφει συνεχώς νέες ανάγκες σε καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό, πολύ περισσότερο δε, όταν αποδεδειγμένα αυτή η Βιομηχανία αναπτύσσει σταθερά την παραγωγική δραστηριότητά της. Τα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία, οι Αεροπορικές εταιρείες και οι Τουριστικές επιχειρήσεις καλύπτουν τα σημαντικότερα τμήματα της Τουριστικής Βιομηχανίας και απορροφούν μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο.

Η ζήτηση καταρτισμένων στελεχών απο τα ταξιδιωτικά πρακτορεία είναι μεγάλη και το κενό που υπάρχει διευρύνεται συνεχώς. Αυτό ακριβώς το κενό, έρχεται να καλύψει το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο αναπτύσσεται μια ευρύτατη θεματική:
• Management Ταξιδιωτικού Πρακτορείου
• Management Αεροπορικών Εταιρειών
• Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
• Λειτουργία Incoming
• Οικονομική Διεύθυνση
• Σχεδιασμός τουριστικών προϊόντων
• Tour Operators & Outgoing
• Πληροφορική & Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Νομικά Θέματα

Το σεμινάριο της Hellas Network, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, στο οποίο προσεγγίζονται όλες οι πτυχές των δραστηριοτήτων και των λειτουργικών διαδικασιών των επιχειρήσεων ταξιδιωτικών πρακτορείων, Tour Operators και γενικότερα των Τουριστικών & Αεροπορικών επιχειρήσεων. Εξασφαλίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο ένα άριστο υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες - επιχειρηματίες, τα στελέχη και όλους τους απασχολούμενους στον Τουριστικό κλάδο. Ο εκπαιδευόμενος, θα μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων, στη βελτίωση της καθημερινής εργασίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ Travel & Tourism (50 ώρες):
• Έναρξη σεμιναρίου - Βασικές αρχές λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
• Η τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία
• Οργάνωση & Διοίκηση (Management)
• Οικονομική Διεύθυνση
• Επιχειρησιακά Πλάνα (Business Plans) τουριστικών επιχειρήσεων
• Τουριστικά Λεωφορεία
• Νομικά θέματα
• Λειτουργία ταξιδιωτικού πρακτορείου εισερχόμενου τουρισμού (Incoming)
• Εξερχόμενος Τουρισμός (Outgoing)
• Σχεδιασμός, Οργάνωση & Υλοποίηση Τουριστικών Προϊόντων
• Η Πληροφορική στην Τουριστική Βιομηχανία
• Ποιοτική εξυπηρέτηση στον Τουρισμό.

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 50 ώρες
Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Προώθηση Βιογραφικού σε Τουριστικές, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις & Πρακτορεία και Αεροπορικές εταιρείες

Κόστος Συμμετοχής

 595€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.