Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Hotel Management – Πλήρης Γνώση λειτουργίας Ξενοδοχειακών Μονάδων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
HELLAS NETWORK
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Εισηγητής

Οι εισηγητές του σεμιναρίου είναι έμπειρα στελέχη με μεγάλη εργασιακή εμπειρία σε 5στερα Ξενοδοχεία (City Hotels & Resorts) και μεταφέρουν στον εκπαιδευόμενο τις πραγματικές συνθήκες, απαιτήσεις και λειτουργία μιας Σύγχρονης Ξενοδοχειακής Μονάδας.

Περιγραφή σεμιναρίου

H Hellas Network έχοντας ως στόχο την δημιουργία αξιόλογων μελλοντικών στελεχών που θ’ ασχοληθούν με επαγγελματισμό στον ξενοδοχειακό τομέα, εισάγει στο εκπαιδευτικό της ενεργητικό μία σειρά καινοτόμων προγραμμάτων με θέμα «Το Σύγχρονο Hotel Management», το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

• Αρχές Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
• Ανάλυση και Τμηματοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων.
• Λειτουργία & Δραστηριότητες των επιμέρους τμημάτων ενός ξενοδοχείου όπως:
o Τμήμα Υποδοχής
o Τμήμα Κρατήσεων Δωματίων
o Τμήμα Ορόφων
o Τμήμα Οργάνωσης Εκδηλώσεων
o Τμήμα Εστιατορίου & Bar
o Yπηρεσία Δωματίου
o Τηλεφωνικό Κέντρο
o Τμήμα Ασφαλείας
o Τμήμα Προμηθειών
• Λειτουργική αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού και τακτικές βελτίωσης της απόδοσής του.
• Διαχείριση παραπόνων πελατών και επαγγελματική αντιμετώπισή τους.
• Customer satisfaction & Service quality.
• Ποιότητα παρεχομένου τουριστικού προϊόντος.
• Hotel Software

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 50 ώρες
Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές & Πολυεθνικές Ξενοδοχειακές Μονάδες.

Κόστος Συμμετοχής

595€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.