Κατηγορία:
Πωλήσεις & Marketing, Πωλήσεις

Η μαγική τέχνη των πωλήσεων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πωλήσεις & Marketing, Πωλήσεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ των Τμημάτων Οικονομίας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων , Οικονομικών Τμημάτων , και λοιπών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και ήδη εργαζόμενοι σε Επιχειρήσεις , που επιθυμούν να απασχοληθούν στον ιδιαίτερο χώρο των πωλήσεων , επιδεικνύοντας τις ικανότητες και δεξιότητες τους , απαντώντας στις ιδιαίτερες προκλήσεις του χώρου .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Τμήματος Πωλήσεων: ένα ιδιαίτερο κομμάτι στον κόσμο των επιχειρήσεων: είναι γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η οργάνωση των πωλήσεων αποτελεί ιδιαίτερο και νευραλγικό σημείο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης , με βάση τους ανατιθεμένους στόχους υλοποίησης αυτού .Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στελέχωση του τμήματος δεδομένου η επιλογή αυτών αποτελεί πρόκληση και συμβάλλει στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον ιδιαίτερο κόσμο των Επιχειρήσεων .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
Έννοια και περιεχόμενου του όρου «πώληση»
Οι πωλήσεις σήμερα : βασικά σημεία οργάνωσης αυτού
Βασικές τεχνικές αξιολόγησης των ήδη υπαρχόντων πελατών μιας εταιρίας
Ανάλυση των στόχων σε τμήματα επιχείρησης και τρόποι αξιοποίησης αυτών
Πωλητής : έννοια, ανατιθέμενοι στόχοι και τρόποι υλοποίησης αυτών
Η εικόνα του πωλητή για τον εαυτό του
Απόδειξη αξιοπιστίας πωλητή
Επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων πωλητών μ ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές μεθόδους επιλογής αυτών
Βασικά συστήματα & μέθοδοι εκπαίδευσης πωλητών
Υποκίνηση πωλητών με ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό και στην επιλογή αποτελεσματικών μεθόδων
Συστήματα αμοιβής πωλητών
Οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων – βασικά θέματα διοίκησης του τμήματος πωλήσεων
Βασικά θέματα εποπτείας πωλητών με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση των μηνιαίων – ετήσιων ανατιθέμενων στόχων υλοποίησης
Πωλητής και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Η εφαρμογή του Talent Management για τα νέο εισερχόμενα στελέχη του χώρου των πωλήσεων
Βασικά θέματα σταδιοδρομίας στη Διοίκηση Πωλήσεων
Case studies
Ανακεφαλαίωση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: δεκαέξι (16) ώρες – δύο (02) ημέρες

Η εταιρία μας εφαρμόζει Ειδική Εκπτωτική & Τιμολογιακή Πολιτική στους υπάρχοντες πελάτες μας, φοιτητές, ανέργους κ.α.

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας