Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού υπολογιστικής νέφους

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Καθηγητής
Εισηγητές
- Γεωργιάδης Χρήστος, Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
- Κασκάλης Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
- Ξυνογαλος Στυλιανός, Αναπλ. Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
- Αμπατζόγλου Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
- Χαϊκάλης Θεόδωρος, Εξωτερικός συνεργάτης
- Πέτρου Βασίλειος, Εξωτερικός συνεργάτης
- Σαφαρίδης Φέλιξ, Εξωτερικός συνεργάτης
- Αξιωματικός ΠΑ - Deloitte Instructor.Εξωτερικός συνεργάτης

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, ή κατόχους ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, καθώς και σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή απόφοιτους ΙΕΚ Πληροφορικής οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στις νέες τεχνολογίες ανάπτυξης και σχεδίασης λογισμικού.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
· να επιμορφώσει αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ή απόφοιτους σχολών Θετικών Επιστημών στις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στην Πληροφορική, οι οποίες είναι συνυφασμένες κυρίως με την ανάπτυξη και σχεδίαση του λογισμικού, με έμφαση στις τεχνολογικές εξελίξεις που αξιοποιούνται από εταιρείες, όπως η Deloitte.
· να καταρτίσει τους συμμετέχοντεςστις σύγχρονες μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές για τη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος και εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού στο πλαίσιο της υπολογιστικής νέφους.
· να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της Deloitte και δυνητικά για την πρόσληψή τους σε θέσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Deloitte

Πληροφορίες συμμετοχής

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Η επιλογή των συμμετεχόντων, γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που ομαδοποιούνται σε παραμέτρους. Η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0- 10 μόρια και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:
· Ο γενικός βαθμός πτυχίου και το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Συντελεστής βαρύτητας 40%
· Κοινωνικά κριτήρια: Εισόδημα μικρότερο των 10000 ευρώ ετησίως: πριμοδοτείται με 10 μόρια Μακροχρόνια άνεργοι: πριμοδοτούνται με 10 μόρια ΑμεΑ: πριμοδοτούνται με 10 μόρια Τρία ή περισσότερα τέκνα: πριμοδοτούνται με 10 μόρια Συντελεστής βαρύτητας 40%
· Συνέντευξη.Συντελεστής βαρύτητας 20% Μετά το πέρας της αξιολόγησης οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά, ανακηρύσσονται οι εισακτέοι (επιτυχόντες) και οι επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες. Οι εισακτέοι πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία εντός τακτής προθεσμίας που αναφέρεται ρητώς στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται να εγγραφεί ο 1ος, 2ος, κλπ. επιλαχών. Προαπαιτούμενες γνώσεις- προσόντα- εφόδια (π.χ., πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):
· Βασικές γνώσεις διαδικαστικού προγραμματισμού
· Βασικές γνώσεις αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού
· Βασικές γνώσεις βάσεων δεδομένων
· Βασικές γνώσεις ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (webapplications)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.