Κατηγορία:
Πληροφορική, Hardware / Software

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πληροφορική, Hardware / Software

ΣΚΟΠΟΣ

 Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να μπορούν να διατυπώσουν σενάρια εφαρμογής και χρήσης μοντέλων ΑΙ στις επιχειρήσεις τους, να μπορούν να περιγράψουν και να μεταφέρουν στους συνεργάτες τους τα οφέλη του ΑΙ και των εφαρμογών του στον κόσμο τον επιχειρήσεων καθώς και να βάλουν την βάση στην δημιουργία πολιτικής για το ΑΙ στην επιχείρηση τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα αφορά εισαγωγή στο ΑΙ και της συγγενικές του τεχνολογίες όπως Machine Learning και Deep learning. Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η «πρώτη επαφή» του συμμετέχοντα με τις παραπάνω έννοιες. Ταυτόχρονα μέσα από την παρουσίαση επιτυχημένων εφαρμογών του ΑΙ (Amazon Warehouse, Amazon GO) στην σύγχρονη βιομηχανία και το εμπόριο, να δώσει στον συμμετέχοντα την ώθηση προς καινοτόμες εφαρμογές του ΑΙ στον τομέα τον οποίο δραστηριοποιείται.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου/ Θεματολόγιο
Module 1: Εισαγωγή στο ΑΙ o Ιστορία και εξέλιξη του ΑΙ μέχρι σήμερα o Κατανόηση του τι καθιστά το AI ως νέο και επαναστατικό στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον o Κατανόηση των βασικών αρχών του AI, Machine Learning και Deep Learning
Module 2: Το ΑΙ ως εργαλείο στην Λήψη Αποφάσεων (1 Ωρα)
o Στόχος του ΑΙ στην Λήψη Αποφάσεων
o Μεθοδολογία για την συλλογή δεδομένων
o AI και BIG DATA – Επεξεργασία δεδομένων
Module 3: AI και Operations Management
o Το ΑΙ ως εργαλείο βελτιστοποίησης των διαδικασιών. Μείωση κόστους, αύξησης της ποιότητας και βελτίωσης της ασφάλειας
Module 4: AI και Business Functions
• Το ΑΙ ως εργαλείο υποστήριξης στις διαδικασίες επιλογής ανθρώπινου δυναμικού (Human Resource Management), των συστημάτων ΙΤ (IT Systems Management) και διαχείρισης κινδύνου (Risk Manage)

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας