Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Ο Νέος Νόμος 4646/2019 - Όλες οι Αλλαγές στον Κ.Φ.Ε - Κ.Φ.Δ. και Φ.Π.Α

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κος Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με μεγάλη Επαγγελματική...

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

- Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
- Στελέχη Επιχειρήσεων
- Νέους Λογιστές, Φοιτητές
- Οικονομικούς Διευθυντές
- Ορκωτούς Ελεγκτές
- Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
- Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρουσίαση όλων των αλλαγών που προκύπτουν με τον Νόμο 4646/2019.

Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Αλλαγές στον υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος και Φόρου Μερισμάτων
Αλλαγές στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ( Δαπάνες για δράσεις «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», τρόπος εξόφλησης δαπανών, κ.λπ )
Προσαυξημένη έκπτωση σε ορισμένες δαπάνες των επιχειρήσεων.
Φορολογικές αποσβέσεις στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων.
Χειρισμός της ωφέλειας από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους.
Αλλαγές για τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Αλλαγές στον υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος ( Φορολογικοί Συντελεστές, Μειώσεις Φόρου, Δαπάνες που πρέπει να αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Παροχές σε είδος
Φορολογία των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών
Έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων
Αλλαγές στην «εισφορά αλληλεγγύης»
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων

Αλλαγές στη νομοθεσία Φ.Π.Α

Αναστολή του Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων
Υπαγωγή ειδών σε μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α.

Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών (My data)
Αλλαγές στο Φορολογικό Πιστοποιητικό των Ορκωτών ελεγκτών λογιστών
Αλλαγές σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 120€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας