Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Φορολογικές Ημερίδες, Λογιστική

Όλες οι αλλαγές που έφερε το Φορολογικό Νομοσχέδιο

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Φορολογικές Ημερίδες, Λογιστική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κος Κουτσόλαμπρος Ανδρέας
Δικηγόρος – Σύμβουλος ΔΣΑ - Προϊστάμενος

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

- Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
- Οικονομικούς Διευθυντές
- Ορκωτούς Ελεγκτές
- Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
- Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ψήφιση του ν.4670/2020, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς.

Θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες διατάξεις του Νόμου 4646/2019 οι οποίες έχουν σχέση (επιφέρουν τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες ή εισάγουν νέες διατάξεις) με τον Ν. 4172/2013.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ:

 • Όπως διαμορφώθηκε και ισχύει με όλους τους νόμους μέσα στο 2019 και με τον τελευταίο Ν. 4646/12.12. 2019
 • Βήμα – βήμα ανάλυση όλων των νέων διατάξεων σε αντιπαραβολή με τις προηγούμενες
 • Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2019 και του 2020
 • 20 +1 σημεία SOS για το κλείσιμο της χρήσης 2019 – Σημαντικές επισημάνσεις
 • Όλα όσα χρειάζονται για την απογραφή αποθεμάτων 31.12.2019

Αναλυτικά, μεταβολές που εξετάζονται:

 • Κριτήρια προσδιορισμού και μεταβολή φορολογικής κατοικίας
 • Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
 • Χρόνος φορολόγησης ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών
 • Παροχές σε είδος
 • Νέες περιπτώσεις με απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος
 • Μείωση φόρου από μισθωτή εργασία, αγροτικά εισοδήματα
 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και απαιτούμενο ποσοστό. Προσαύξηση φόρου
 • Εισόδημα από ακίνητη περιουσία και δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
 • Έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων
 • Καταβολές προς τους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου
 • Πως χαρακτηρίζεται η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού.
 • Δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Τροποποιήσεις στις φορολογικές αποσβέσεις
 • Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους
 • Απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής
 • Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων ομολόγων και ομολογιών
 • Εξαίρεση από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων
 • Συντελεστής παρακράτησης μερισμάτων
 • Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Μείωση προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018
 • Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων και μη εισηγμένων ανώνυμων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 €120

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας