Κατηγορία:
ISO/Haccp/OHSAS, ISO

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Haccp/OHSAS, ISO

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε ανώτερα, μεσαία ή και κατώτερα στελέχη Μεγάλων αλλά και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και στο προσωπικό που εμπλέκονται στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή και διατήρηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν με ποιο τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της σχετικής ενεργειακής νομοθεσίας, μέσα από το πρίσμα της επιχειρηματικής ευκαιρίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη Μεγάλων αλλά και Μεσαίων επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τη διαχείριση ενέργειας στην πράξη, να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των πραγματικών αναγκών τους σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία, και τις επιχειρησιακές ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τις νέες απαιτήσεις, που καλούνται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους, ώστε να επιτύχουν με τον βέλτιστο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο την απαιτούμενη νομοθετική συμμόρφωση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι μεγάλες επιχειρήσεις δέχονται νέες προκλήσεις από την αγορά ενέργειας:

  • Αύξηση των τιμών ενέργειας προκειμένου για την οικονομική εξισορρόπηση της αγοράς ενέργειας,
  • Προετοιμασία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας του οποίου η λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2020,
  • Νέα δεδομένα για τις ΑΠΕ με το net-metering, τις ενεργειακές κοινότητες και τον εικονικό συμψηφισμό,
  • Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4342/2015 και της της ΚΥΑ 178679 (ΦΕΚ 2337B/10.7.2017), οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 250 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο από ενεργειακούς ελεγκτές ή να εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (ISO 14001, ISO 50001), εντός των οποίων έχουν εντάξει την διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου σε ετήσια βάση.

Στα πλαίσια αυτά δίνεται οδικός χάρτης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των μεγάλων επιχειρήσεων ως επιχειρηματική ευκαιρία.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους συμμετέχοντες δίνεται εκπαιδευτικό υλικό και σχετικές πληροφορίες για την διαχείριση ενέργειας στην πράξη.

Οι εκπαιδευτές και το προσωπικό μας είναι διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν και να σας υποστηρίξουν σε οποιοδήποτε θέμα αφορά τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας και την προοπτική εφαρμογής σχεδίων δράσης ΕΞΕ και ΑΠΕ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας