Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

3D AutoCAD - Τρισδιάστατη Τεχνική Σχεδίαση

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Εργαζόμενους, Φοιτητές, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Ανέργους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους Μηχ/κούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Λοιπούς Μηχ/κούς, Διακοσμητές, Αρχιτέκτονες Τοπίου, Σχεδιαστές Δομικών Έργων, Σχεδιαστές.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι σπουδαστές:

  • να έχουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση
  • να αποκτήσουν Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Γνώσης χειρισμού 3D AutoCAD
  • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για τεχνικές ιδιωτικές εταιρείες
  • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους

Περιγραφή σεμιναρίου

Λογισμικό τρισδιάστατης τεχνικής σχεδίασης. Έχει τη μοναδική δυνατότητα σχεδιασμού κατόψεων, όψεων, τομών, τοπογραφικών και σύνθετων μηχανολογικών σχεδίων υπό κλίμακα ακριβείας ,γρήγορων διορθώσεων και εύκολων μετατροπών. Σχέδια που έχουμε σχεδιάσει σε δισδιάστατη μορφή, μπορούμε πολύ εύκολα να τα μετατρέψουμε σε τρισδιάστατα. Τέλος, με το 3D AutoCAD έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας εντυπωσιακών φωτορεαλιστικών αποτελεσμάτων.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στο AutoCAD και αλλαγή περιβάλλοντος σε 3d Modeling.
2. Η οθόνη εργασίας του AutoCAD και η προσαρμογή της σε 3D Modeling. Options (καρτέλα 3D Modeling, Profiles).
3. Αξονομετρική άποψη του σχεδίου είτε έχει σχεδιαστεί τρισδιάστατα είτε δισδιάστατα (Εντολή: -VP).
4. Αξονομετρική απεικόνιση σχεδίου με καθορισμό γωνία κατεύθυνσης και γωνία κλίσης (εντολή: VP) και Προκαθορισμένες σταθερές θέσεις παρατήρησης.
5. Σχεδίαση αντικειμένων με στάθμη και ύψος κατά άξονα Ζ (εντολές: Elevation, Thickness).
6. Απόκρυψη αόρατων γραμμών και εφαπτόμενων ακμών (εντολές: Hide, Dispsilh), Μεταβλητές: Αλλαγή τύπου αόρατων ακμών (Obscuredltype), Αλλαγή χρώματος αόρατων ακμών (Obscuredcolor), Εμφάνιση- απόκρυψη κειμένου (Hidetext, Παράθυρο διαλόγου VSM).
7. Σχεδίαση επιφανειών στο χώρο (Εντολή: 3D Face), Εμφάνιση αόρατων ακμών ( Εντολές: Splframe, Edge).
8. Συστήματα συντεταγμένων χρήστη( User Coordinate System).(new, save, world, preview, κ.λ.π.).
9. Μετακίνηση move UCS, Εμφάνιση- Απόκρυψη & Ιδιότητες UCS (UCSICON).
10. Εντολή Ucsman.
11. Συντεταγμένες στο χώρο (Απόλυτες & Σχετικές Συντεταγμένες). Άσκηση
12. Μεταβλητή UCSfollow και Plan.
13. Εντολή View. Δημιουργία επώνυμων απόψεων του σχεδίου.
14. Εμφάνιση πολλών παραθύρων απόψεων του σχεδίου στην οθόνη (Εντολή Vports)
15. Δημιουργία πολύγραμμου (3D Polyline)
16. Διόρθωση πολύγραμμου (3D Polyline). Εντολή Pedit
17. Δημιουργία Ελικοειδούς γραμμής στο χώρο. Εντολή Helix. Διόρθωση της Ελικοειδούς γραμμής με εντολή Properties.
18. Επιφάνειες (Surfaces) γεωμετρικών σχημάτων στο χώρο. Εντολή 3D.
19. Πολυεδρικές επιφάνειες στο χώρο – Δικτυώματα, Πλέγματα. Εντολή 3Dmesh.
20. Επιφάνειες εκ περιστροφής. Εντολή Revsurf. Καθορισμός πυκνότητας επιφανειών. Μεταβλητές Surftab 1, Surftab 2.
21. Ευθειογενείς επιφάνειες με οδηγούς. Εντολή Rulesurf.
22. Κυκλοτερείς ευθειογενείς επιφάνειες. Εντολή Tabsurf.
23. Επιφάνειες ορισμένες από τις ακμές τους. Εντολή Edgesurf.
24. Στυλ Απεικόνισης- Visual Styles. Δημιουργία και χρήση ενός νέου οπτικού στυλ (Visual Style).
25. Δημιουργία επίπεδων μη γραμμικών επιφανειών. Εντολή Region.- Πράξεις Boolean. Εντολές: Union, Subtract, Intersect.
26. Δημιουργία Στερεών Σωμάτων. (Box, Sphere, Cylinder, Cone, Pyramid, Torus, Wedge).
27. Σχεδίαση επίπεδης επιφάνειας η οποία προκύπτει από δύο αντιδιαγώνια σημεία. Εντολή Planesurf. Πυκνότητα επιμέρους επιφανειών εντολές (Surfu, Surfv).
28. Στερεά εκ περιστροφής. Εντολή Revolve
29. Εξώθηση αντικειμένων. Εντολή Extrude. Αύξηση ακμών. Μεταβλητή Isolines.
30. Δημιουργία στερεών σωμάτων από κλειστή επιφάνεια. Εντολή Presspull.
31. Δημιουργία 3d επιφανειών ή στερεών σωμάτων από καμπύλη. Εντολή Sweep. Μεταβλητή delobj.
32. Δημιουργία στερεών σωμάτων από ένα πλήθος εγκάρσιων τομών. Εντολή Loft.
33. Σχεδίαση πολυστερεού. Εντολή Polysolid.
34. Ένωση, Αφαίρεση, Τομή επιμέρους στερεών σωμάτων. Εντολές (Union, Subtract, Intersect).
35. Δημιουργία στερεών σωμάτων ως τομή δύο ομάδων στερεών σωμάτων. Εντολή Interfere.
36. Κόψιμο ενός στερεού σώματος. Εντολή Slice.
37. Περίγραμμα τομής στερεών σωμάτων. Εντολή Section.
38. Επίπεδο τομής. Εντολή Sectionplane. (flatshot)
39. Μετατροπή αντικειμένων σε στερεά. Εντολή Convtosolid. Μετατροπή αντικειμένων σε επιφάνειες. Εντολή Convtosurface. Δημιουργία στερεού από επιφάνεια στην οποία δίνεται πάχος. Εντολή Thicken.
40. Πληροφορίες Στερεού Σώματος. Εντολή Mass Properties.
41. Στρογγύλεμα ακμών στερεού σώματος. Εντολή Fillet.
42. Πλαγιότμηση ακμών στερεού σώματος. Εντολή Chamfer.
43. Αποκοπή αντικειμένων στο χώρο. Εντολή Trim. Προέκταση αντικειμένων στο χώρο. Εντολή Extend.
44. Επεξεργασία Στερεών. Εντολή Solidedit. (παράμετρος FACE).
45. Επεξεργασία Στερεών. Εντολή Solidedit. (παράμετρος EDGE).
46. Επεξεργασία Στερεών. Εντολή Solidedit. (παράμετρος BODY).
47. Διατάξεις αντικειμένων. Εντολή 3darray.
48. Μετακίνηση στερεών σωμάτων. Εντολή 3DMOVE.
49. Συμμετρικά αντικείμενα. Εντολή MIRROR3D.
50. Περιστροφή αντικειμένων γύρω από άξονα. Εντολή ROTATE3D.
51. Ευθυγράμμιση αντικειμένων στο χώρο. Εντολή 3DALIGN.
52. Τροποποίηση Γεωμετρικών χαρακτηριστικών (Grips). Εντολή Properties. Εντολή Solidhist. Εντολή Showhist.
53. Δυναμικό UCS. Dynamic UCS.
54. 3D απόψεις σχεδίου. Εντολές 3dorbit. Δημιουργία κάμερας (Create Camera). Τροποποίηση κάμερας (Properties).
55. Κύβος καθορισμού προκαθορισμένων 3d απόψεων. Εντολή View Cube (Navvcube).
56. Τροχός πλοήγησης στο σχέδιο. Εντολή Steering Wheels (Navswheel).
57. Εκτέλεση Φωτοαπόδοσης. Εντολή Render.
58. Εκτέλεση Φωτοαπόδοσης σε ένα τμήμα της άποψης του σχεδίου. Εντολή Rendercrop.
59. Το παράθυρο της Φωτοαπόδοσης render και τα στοιχεία του. Εντολή Renderwin.
60. Ρυθμίσεις Φωτοαπόδοσης. Εντολή Advanced Render Settings.
61. Εντολή Saveimg. Αποθήκευση μιας εικόνας του σχεδίου μας όπως φαίνεται στην οθόνη.
62. Προσθήκη Φόντου στο σχέδιο. Εντολή Background.
63. Εντολή Render Environment. Εισαγωγή και τροποποίηση της ομίχλης (Fog).
64. Φωτισμός στο AutoCAD και το Default Lightning και οι μονάδες φωτισμού.
65. Ενεργοποίηση και ρύθμιση των ιδιοτήτων του ήλιου. Εντολές Sun status & Sunproperties.
66. Δημιουργία Σημειακής Φωτεινής Πηγής. Εντολή Pointlight.
67. Δημιουργία Φωτεινής Πηγής Κωνικής Δέσμης. Εντολή Spotlight.
68. Δημιουργία Φωτεινής Πηγής Παράλληλης Δέσμης. Εντολή Distantlight.
69. Δημιουργία Φωτεινών Πηγών με χρήση πληκτρολογίου. Εντολή Light.
70. Εντολή Light List. Λίστα Φωτεινών Πηγών στο σχέδιο, Διαγραφή και Τροποποίηση Φωτεινών Πηγών.
71. Χαρτογραφικές Σκιές. Ακτινογραφικές Σκιές.
72. Εντολή Materials. Διαχείριση Υλικών. Δημιουργία και τροποποίηση Υλικών. Τρόποι προβολής για τους χάρτες των υλικών.
73. Ορισμός διαδρομής για την αναζήτηση αρχείων γραφικών. (Options)
74. Κίνηση. Εντολές Walk & Fly.
75. Κίνηση. Εντολές Walk & Fly.
76. Αλλαγή των χαρακτηριστικών της κίνησης. Εντολή Animation Settings. Εντολή Walk fly settings.
77. Εντολές Advanced AutoCAD 2D.
78. Οργάνωση των Layers. Εντολές Layer States Manager, Save state, Restore state.
79. Ορισμός χαρακτηριστικών σε μπλοκ (Attributes). Εντολή Attdef
80. Διόρθωση των χαρακτηριστικών πριν τη χρήση τους σε μπλοκ (Properties) και δημιουργία block
81. Διόρθωση των χαρακτηριστικών ενός block attribute (ate)
82. Μεμονωμένη διόρθωση χαρακτηριστικών block attribute (eattedit)
83. Διαχείριση & ρύθμιση ιδιοτήτων χαρακτηριστικών block (battman)
84. Εμφάνιση και απόκρυψη των χαρακτηριστικών των blocks (attdisp)
85. Δημιουργία Πινάκων. Εντολή Tables. Επεξεργασία πινάκων και χρήση εντολή Sum, Average, Count.
86. Δημιουργία στυλ πινάκων. Εντολή Tables styles.
87. Διόρθωση πινάκων.
88. Δημιουργία διάταξης εκτύπωσης με οδηγό (Εντολή Layoutwizard)
89. Διαχείριση διατάξεων εκτύπωσης (Εντολή: Layout)
90. Δημιουργία στυλ εκτύπωσης (CTB) – Δημιουργία στυλ εκτύπωσης (STB)
91. Εκτύπωση αρχείων (Εντολή Plot). Δημιουργία αρχείων .plt, dwf & .pdf
92. Δημιουργία Χαρτιού εκτύπωσης. Εντολή Custom Paper Size.
93. Εκτύπωση 3D άποψης με χρήση Viewports.
94. Εκτύπωση 3D Σχέδιο με κλίμακα. Εντολή Plot.
95. Εντολή Area. Εντολή Field.
96. Διαστασιολόγηση σε 3D αντικείμενα.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 70 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Τρισδιάστατη σχεδίαση με χρήση της εφαρμογής 3D AutoCAD

Πιστοποίηση με επιπλέον επιβάρυνση πιστοποίησης
Πιστοποιημένος Χρήστης AutoCAD (Autodesk) - Με επιπλέον χρέωση Πιστοποίησης Autodesk

***Σημείωση: Για την εξέταση πρέπει να είστε κάτοχος Lower/Proficiency - Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.