Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Επενδύσεις / Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2021-2027: Παρουσίαση των νέων ενωσιακών χρηματοδοτήσεων και πρακτικά θέματα σχεδιασμού τους

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΔΒΜ2

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Επενδύσεις / Προγράμματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καρβούνης Αντώνιος: Στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών - Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020"

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων και των Ιδιωτικών Φορέων,
Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, με θέμα:
«Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2021-2027: Παρουσίαση των νέων ενωσιακών χρηματοδοτήσεων και πρακτικά θέματα σχεδιασμού τους»

Θεματικές Ενότητες:
• Ενότητα 1: Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027-Στρατηγικοί και Θεματικοί Στόχοι
• Ενότητα 2: Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2021-2027-Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
o Horizon Europe
o Erasmus+
o Justice, Rights & Values
o Creative Europe
o Programme for Environment & Climate Action (LIFE)
o Single Market Programme
o Connecting Europe Facility
o Digital Europe Programme
• Ενότητα 3: Σχεδιασμός Έργου και Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
Σε αυτήν την ενότητα αναλύονται τα βήματα για το σχεδιασμό των έργων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κάνοντας ειδική μνεία στο ρόλο του Επιχειρησιακού Σχεδίου του φορέα, και βασικών σχεδιαστικών εργαλείων (WBS, RBS, OBS, RBS κτλ.) και στην αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
• Ενότητα 4: Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Αίτησης
Η συμπλήρωση ενός τεχνικού δελτίου αίτησης για τη συμμετοχή ενός φορέα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα προϋποθέτει τη γνώση των βασικών εγγράφων των προγραμμάτων, ανάλυση θεμάτων που αφορούν τις διοικητικές και οικονομικές Πληροφορίες του αιτούντα, και το ζήτημα της κατάρτισης του Προϋπολογισμού.
• Ενότητα 5: Πιλοτική Άσκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Διάρκεια σεμιναρίου:6 ώρες
Τόπος υλοποίησης: Δια ζώσης παρουσίαση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Αίθουσα 5, 1ος όροφος [Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250], Τ.Κ.12244 Αιγάλεω

• Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.
• Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
• Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας