Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

Finance for non financial executives

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA. International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε επαγγελματίες, μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη ή επαρκή κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική, τα οποία αισθάνονται την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρύτητα και γνώση στους τομείς αυτούς προκειμένου να εκπληρώσουν καλύτερα τα καθήκοντά τους και να προχωρήσουν περαιτέρω. Tο πρόγραμμα θα είναι επίσης ωφέλιμο σε υποψήφιους προς μετακίνηση σε ρόλους οικονομικής διαχείρισης καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές - ερευνητές που θέλουν να εντρυφήσουν στο χώρο του Value-based Management.

ΣΚΟΠΟΣ

 Μέσα από επιλεγμένες εφαρμογές, συζήτηση και παραδείγματα το πρόγραμμα «απομυθοποιεί» τη γλώσσα του χρηματοοικονομικού management για στελέχη με μικρή ή καθόλου προηγούμενη γνώση των θεμάτων. Αποτελεί μια σύνθεση βασικών αρχών και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ορθή λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό - έλεγχο στρατηγικής και την υποστήριξη επιχειρησιακών προτάσεων. Εξοικειωνόμαστε με τις Οικονομικές Καταστάσεις και αντλώντας στοιχεία μέσα από αυτές προσεγγίζουμε τον «Επιχειρηματικό Κίνδυνο» εμβαθύνοντας στις έννοιες «Κεφάλαιο Κίνησης», «Νεκρό Σημείο», «Μόχλευση», «Αποδοτικότητα» και «Δημιουργία Αξίας».

Oι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους και την αυτοπεποίθησή τους, κατανοώντας πως ενσωματώνονται οι έννοιες αυτές στις στρατηγικές και τις οικονομικές επιδόσεις του οργανισμού τους. Θα μάθουν πως να αναγνωρίζουν «ευαίσθητα» σημεία αξιολογώντας καλύτερα τους κινδύνους και τα οφέλη. Θα μπορούν να αντιλαμβάνονται πληρέστερα τη δική τους συμβολή στην συνολική επιτυχία του οργανισμού τους μέσα από τη λήψη καλύτερων και πιο ενημερωμένων αποφάσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Θεματολογία

Α. Επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων

Περιουσιακή & Κεφαλαιακή Δομή της Επιχείρησης
Καταστάσεις Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ταμειακών Ροών
Τι φανερώνουν και τι δεν αποκαλύπτουν. Που θα εστιάσει ένας εξωτερικός αναλυτής
Μεικτά & Λειτουργικά Αποτελέσματα
Profits Vs Cash Flow: Σε τι διαφέρουν τα Λογιστικά Κέρδη από τις Ταμειακές Ροές
Παραδείγματα μέσα από Δημοσιευμένες Καταστάσεις

Β. Κεφάλαιο Κίνησης & Πολιτικές Χρηματοδότησης

Εμπορικός & Λειτουργικός Κύκλος της επιχείρησης
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης. Τι είναι και πως υπολογίζεται
Η Δυναμική του Κεφαλαίου Κίνησης. Διαχείριση, Πηγές & Αιτίες Ανεπάρκειας
Ταμειακός Προγραμματισμός
Τρόποι Χρηματοδότησης των «Assets» της επιχείρησης

Γ. Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός & Έλεγχος

Ανάλυση «Νεκρού Σημείου» (Break Even Point), «Συνεισφοράς» (Contribution) και «Περιθωρίου Ασφαλείας» (Safety Margin)
Διαστάσεις Επιχειρηματικού Κινδύνου
Πρόβλεψη Πιθανότητας Πτώχευσης με χρήση Αριθμοδεικτών
Πώς επιδρά η Διάρθρωση Κόστους στην Κερδοφορία και στη χάραξη Στρατηγικής
Μέτρηση «Ευαισθησίας» των Λειτουργικών Κερδών στις μεταβολές των Πωλήσεων
Χρηματοοικονομική Δομή. Ξένα & Ίδια Κεφάλαια

Δ. Μέτρηση Αποδοτικότητας

Απόδοση Ιδίων (ROE) & Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROCE)
Η επίδραση του Δανεισμού (Financial Leverage) στην Αποδοτικότητα
Στοχοθέτηση & Μέτρηση Απόδοσης υπό τo πρίσμα Δημιουργίας Αξίας
Εργαλεία Στοχοποίησης Αδυναμιών - The Value Tree Model
Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (EVA)
«Ελεύθερες» Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow)

Ε. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Πότε μια Επένδυση θεωρείται «Σωστή» επιλογή;
Στάδια & Μέθοδοι Αξιολόγησης. Pros & Cons
Δημιουργία Αξίας & Πηγές Αβεβαιότητας
Εφαρμογή των Μεθόδων μέσα από Παράδειγμα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας