Κατηγορία:
Πωλήσεις & Marketing, Εισαγωγές - Εξαγωγές

EXPORT LAB 1: Εξαγωγικές Διαδικασίες - Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης - Διεθνείς Διακανονισμοί. INCOTERMS ® 2010 - Ενέγγυος Πίστωση

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πωλήσεις & Marketing, Εισαγωγές - Εξαγωγές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA. International Scale-up Specialist & Corporate Trainer. Ο Γιώργος Ζερίτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μετεκπαίδευση στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης – MBA in Corporate Strategy & Finance – και στο Cambridge Judge Business School – Certificate in General Management – στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών. Συνεργάστηκε με διεθνοποιημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες επίτευξης και διαχείρισης οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας, χώρας και region. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χώρες της κεντρικής και Ν.Α Ευρώπης όπου, ως Management Team μέλος, είχε hands-on συμβολή σε επιτυχημένα acquisition & restructuring projects ηγέτιδων στους κλάδους τους βιομηχανιών, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση και διοίκηση των εμπορικών τους διευθύνσεων, το στήσιμο των εξαγωγικών τους τμημάτων και την εκπαίδευση των στελεχών τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε στελέχη εξαγωγικών πωλήσεων, προμηθειών & εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομικής & νομικής διεύθυνσης, συμβούλους διεθνούς εμπορίου και επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό και θέλουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους σε βασικά «τεχνικά» θέματα εξαγωγών, και να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα σε σημαντικά ζητήματα συμφωνιών διεθνών αγοραπωλησιών.

ΣΚΟΠΟΣ

Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες και τα «κρίσιμα» σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διαπραγμάτευση Συμφωνιών παράδοσης Εμπορευματικών Συμβολαίων;

Πότε σε μια διεθνή πώληση εμπορευμάτων, η ευθύνη παράδοσής τους μεταφέρεται από τον πωλητή στον αγοραστή;

Ποιο από τα δύο εμπορικά μέρη είναι υπεύθυνο για την ασφάλιση των εμπορευμάτων και σε ποιο σημείο της μεταφοράς τους η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται;

Πως λειτουργεί η Ενέγγυος Πίστωση (L/C) και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ως σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο του Διεθνούς Εμπορίου; Ποιες δεσμεύσεις επιφέρει; Πώς συγκρίνεται με την Εγγυητική Τραπέζης (B/G) και την BPO; Ποιους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής θα αξιολογήσουν οι συναλλασσόμενοι; Τι ρίσκο εμπεριέχουν για την κάθε πλευρά; Πώς θα το διαχειριστούν;

Στα ερωτήματα αυτά έρχεται να δώσει απάντηση το πρόγραμμα αυτό, το οποίο σχεδιάστηκε για να εισάγει τους συμμετέχοντες στην ειδική ορολογία και τις διαδικασίες των εξαγωγών, να αναδείξει τις προκλήσεις και τους οικονομικούς κινδύνους που εμπεριέχονται στις διεθνείς συναλλαγές, τη λογική και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης ρίσκου κατά τη διεκπεραίωση εμπορικών συμβολαίων, τη διακίνηση εμπορευμάτων και την πληρωμή τους. Η γνώση της ορθής χρήσης αυτών των σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική τους ικανότητα, βοηθώντας τους ουσιαστικά να εξυπηρετήσουν καλύτερα και ασφαλέστερα τις ανάγκες της επιχείρησής τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Θεματολογία

Το Πλαίσιο των Διεθνών Συναλλαγών. Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού
Κατανοώντας την ιδιαίτερη Φύση των Εξαγωγών - Managing Risk & Relationships
Σύνταξη Εμπορικών Προσφορών. «Πονηρά» σημεία & συνήθη λάθη προς αποφυγή
Προφόρμα Τιμολογίου (Pro-forma Invoice) - Ρόλος & Χρήση
«Αποδεκτές» Παραγγελίες. Αξιολόγηση & Διαχείριση Αιτημάτων
Διαπραγμάτευση Τιμών & Τρόπων Πληρωμής
Η σημασία της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας (Order Confirmation)
«Λεπτά» Σημεία κατά την προετοιμασία μιας Διεθνούς Εμπορικής Σύμβασης
Βασικοί Συμβατικοί Όροι - Υπόδειγμα Σύμβασης

Φυσική Διακίνηση Εμπορευμάτων. INCOTERMS ® 2010, Φορτωτικά Έγγραφα
Πότε «Παραδίδονται» τα εμπορεύματα στο Διεθνές Εμπόριο;
Μεταφορείς, Ασφαλίσιμο Συμφέρον & Διαχείριση Απαιτήσεων
Οι Διεθνείς Όροι Παράδοσης Εμπορευμάτων Incoterms ® 2010
Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms ® 2000. Με ποια ζητήματα δεν ασχολούνται
Πως επιλέγονται και πως ενσωματώνονται στις Τιμές εξαγωγής
Ποιες Υποχρεώσεις επιβάλλουν στα Συναλλασσόμενα μέρη ως προς την Μεταφορά, τον Εκτελωνισμό και την Ασφάλιση των εμπορευμάτων
Σε ποιο Σημείο της Μεταφοράς η Ευθύνη Παράδοσης των εμπορευμάτων περνάει από τον Πωλητή στον Αγοραστή;
Ζητήματα Κυριότητας & Διαχείρισης Κινδύνων κατά τη Μεταφορά
Εξάσκηση σε υποθετικά Σενάρια για την καλύτερη κατανόησή των Όρων
Έγγραφα Μεταφοράς, Ασφαλιστήρια, Πιστοποιητικά Καταγωγής

Διεθνείς Διακανονισμοί & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
Οι Κίνδυνοι Πληρωμής στις Διεθνείς Συναλλαγές και πως αντιμετωπίζονται
Τρόποι Διακανονισμού Διεθνών Αγοραπωλησιών. Κριτήρια Επιλογής
Ανάλυση της Αποτελεσματικότητάς τους ως προς τη Διασφάλιση Πληρωμής
Η Τραπεζική Μεσολάβηση στις Διεθνείς Συναλλαγές
Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων
Η έννοια της Αξίας (Collection). Είδη Εγγράφων, Αξιών & Αποδοχής
Βραχυπρόθεσμοι Προθεσμιακοί Τίτλοι
Ενέγγυος Πίστωση - L/C. Πλαίσιο & Αρχές Λειτουργίας της, Κύριοι Τύποι L/C
«Διαθέσιμη Πίστωση», «Σύμφωνη Παρουσίαση», «Λήξη Πίστωσης»
Προβλέψεις για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του L/C, Τροποποιήσεων (Amendments) & Ανοχών (Tolerances)
Ομοιότητες & Διαφορές του L/C με την Εγγυητική Τραπέζης (B/G)
Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων & Άντληση Ρευστότητας
Bank Payment Obligation (BPO): ο καινούριος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας