Κατηγορία:
Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή

Νέες Τεχνολογίες & Ειδικά Λογισμικά στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EMPLOY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Χαϊδή Ειρήνη- Αντωνία. PhD can., ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ειδική Παιδαγωγός

ΣΚΟΠΟΣ

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση περιλαμβάνει αναπηρίες: αισθητηριακές, σωματικές, νοητικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα λόγου και ομιλίας καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς. Θεωρείται δε δεδομένο ότι οι μαθητές μαθαίνουν με το δικό τους τρόπο και η μάθηση προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες του μαθητή.

Είναι γνωστό, επίσης, ότι οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν ένα σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο στην προσέγγιση της γνώσης των ατόμων με αναπηρία.

Σκοπός της παρούσας επιμόρφωσης είναι να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τα οφέλη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και να ενημερωθούν στη χρήση και λειτουργία λογισμικών κατάλληλων για κάθε αναπηρία ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Υπάρχουν λογισμικά που είναι κατάλληλα για όλους τους μαθητές αλλά και λογισμικά που χρησιμοποιούνται ανά κατηγορία αναπηρία μαθητών βασιζόμενα στα χαρακτηριστικά και τα ελλείμματα της κάθε αναπηρίας και στόχο έχουν την παρουσίαση της γνώσης στο μαθητή με τρόπο ώστε να βοηθηθεί ο ίδιος αλλά και να εμπλακεί ενεργά στη μάθηση.

Σκοπό της επιμόρφωσης επίσης, αποτελεί και η παρουσίαση λογισμικών ανά κατηγορία αναπηρία ώστε να είναι σε θέση οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία να κάνουν χρήση αυτών ως υποστηρικτικά εργαλεία και να προάγουν έτσι τη μάθηση και την αυτονομία των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες
1. να γνωρίζουν
- την ύπαρξη λογισμικών ανά κατηγορία αναπηρίας
- λογισμικά κατάλληλα για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων
- λογισμικά κατάλληλα για την αναπτυξη βασικών κοινονικών δεξιοτήτων ( π. χ. Κανόνες συμπεριφοράς.)
- υποστηρικτικά λογισμικά για την διευκόλυνση και πρόσβαση των μαθητών στον ψηφιακό κόσμο
- ιστοσελίδες με κατάλληλο ψηγιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο
2. να επιλέγουν το κατάλληλο ψηφιακό υλικό ανάλογα με την μαθησιακή διαδικασία
3. να αναγνωρίζουν την καταλληλότητα της κάθε δραστηριότητας του λογισμικού
4. οι ίδιοι να εμπλέκονται στη διαδικασία αναζήτησης νέου ψηφιακού υλικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Διεξαγωγή: 10:00 - 10:30 έως 15:00 - 15:30

Προεγγραφές έως 05/12/2019.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

45€
Μειωμένο: 35€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας