Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

Διαγωνισμοί Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προετοιμασία Οικονομικών Φορέων για συμμετοχή σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου.

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Στελέχη Επιχειρήσεων
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
Δικηγόρους με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο
Επιχειρηματίες

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος είναι να εκπαιδεύσει όλη τη διαδικασία υποβολής προσφοράς τόσο σε δικαιολογητικά όσο και στην υποβολή προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Νομικό Πλαίσιο ΕΣΗΔΗΣ
Προηγμένη Ψηφιακή Υπογραφή στους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς ΕΣΗΔΗΣ
Δικαιολογητικά Συμμετοχής σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς βάσει Ν.4412/2016
Παρουσίαση της νέας πλατφόρμας ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ
Εγγραφή Οικονομικού φορέα στο ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών
Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνικής Προσφορά»
Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»
Αποσφράγιση Προσφοράς
Δικαιολογητικά Μειοδότη βάσει Ν.4412/2016
Τροποποιήσεις Ν.4412/2016
Ενστάσεις/ Προσφυγές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 6 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

180€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας