Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κος Αλτιπαρμάκης Χρήστος
Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, Οικονομικούς Διευθυντές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΣΚΟΠΟΣ

Ν.4172 & Ν.4174 /2013 - Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τους "Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών", παρουσιάζοντας υποδείγματα και παραδείγματα φακέλων, την υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα, καθώς και τεχνικές τεκμηρίωσης των συναλλαγών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πεδίο εφαρμογής

o Ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες στην κατάρτιση του φακέλου

o προδιαγραφές φακέλου

Περιεχόμενο των φακέλων τεκμηρίωσης τιμών
- Βασικός Φάκελος (Master File)
- Ελληνικός Φάκελος (Local File)
Λειτουργική ανάλυση
Ανάλυση κινδύνων
Μέθοδοι υπολογισμού τιμών
Συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη τιμή
Τιμή μεταπώλησης μείον
Κόστος συν κέρδος
Λοιπές μη παραδοσιακές μέθοδοι
Συγκριτικά στοιχεία
Εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία
Εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία
Έλεγχος συγκρισιμότητας των στοιχείων
Προσδιορισμός των τιμών
o Εύρος αποδεκτών τιμών

o Υπολογιστικά σχήματα για τον προσδιορισμό τους

• Τράπεζες πληροφοριών

o Τεχνικές που ακολουθούνται

o Κριτήρια επιλογής

• Υποκεφαλαιοδότηση (thin capitalization)

• Συνοπτικός πίνακας πληροφοριών στη ΓΓΠΣ

o Πότε υποβάλλεται

o Τι περιλαμβάνει

o Υποδείγματα

• Προέγκριση της μεθοδολογίας μελλοντικών ενδοομιλικών συναλλαγών (ΑΡΑ’s)

• Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης

• Γλώσσα

• Κυρώσεις

• Παραδείγματα και Υπόδειγμα φακέλου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.
Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

Μέρες & Ώρες διεξαγωγής
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019
17:00 - 22:00
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019
09:30 - 14:30

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

140€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας