Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Β' και Γ' κατηγορίας βιβλία, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Φορολογικές Δηλώσεις και Μισθοδοσία (130 ώρες)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Accounting Studies

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο πραγματοποιείται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Α ΕΝΟΤΗΤΑ
• ΄Εγγραφα έναρξης επιχείρησης Ατομικής και Εταιρίας
• Συμπλήρωση εντύπων (Μ1,Μ2,Μ3,Μ6,Μ7,Μ8,Μ10,Β2)
• Βεβαίωση απογραφής εργοδότη
• Ιδρυση εταιρίας ατομικής και εταιρίας και δικαιολογητικά που χρειάζονται
• Χρόνος και κόστος ίδρυσης εταιριών
• Εισαγωγικές έννοιες ΕΛΠ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ )
• ΄ Ορια τήρησης βιβλίων και στοιχείων β κατηγορίας ανά οντότητα
• ενημέρωση βιβλίων
• τρόπος ενημέρωσης βιβλίων β κατηγορίας (χειρόγρφα και μηχανογραφημένα στο ERP ATLANTIS )
• Περιοδική ΦΠΑ και PRO RATA
• Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ και ΑΠΔ
• Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών και προμηθευτών (ΜΥΦ)
• Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων (VIES)
• INTRASTAT ( ΑΦΙΞΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΗ)
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (Υποχρεώσεις εταιρίας κάθε μήνα)
• Πάγια και Μητρώο παγίων
• Αποσβέσεις παγίων
• Λογιστικά κέρδη βιβλίων β΄κατηγορίας
• Φορολογία εταιριών με απλογραφικά βιβλία
• Συντελεστές φορολόγησης για τον κάθε τύπο εταιρίας
• Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ
• Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
• Προσάρτημα για πολύ μικρές οντότητες
Β ΕΝΟΤΗΤΑ
Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 και έντυπο Ν για εταιρίες
o ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ )
o ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
o ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
o ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
o ΑΓΡΟΤΩΝ
o ΓΙΑΤΡΩΝ
Γ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
o Μισθοδοσία μισθωτών και ημερομισθίων
o Δ. Πάσχα και Δ. Χριστουγέννων
o ΄Αδεια και επίδομα αδείας
o Ασθένεια
o Αποζημίωση
o Μερική απασχόληση
o Υπερωρίες – Υπερεργασία
o Νυχτερινή εργασία
o Αργίες και Κυριακή
o ΦΜΥ και ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 2020
o Εγγραφές μισθοδοσίας
o ΄Εντυπα μισθοδοσίας (πρόσληψη, πίνακας προσωπικού, αποχώρηση, καταγγελία σύμβασης ,κλπ)
o Υπολογισμός χειρόγραφος και πρακτική στο ERP ATLANTIS
Δ ΕΝΟΤΗΤΑ
 Γενική Λογιστική (θεωρία)
Απογραφή – Ισοζύγιο –Ισολογισμός
Εννοια και διακρίσεις λογαριασμών
Αποσβέσεις – Μέθοδοι αποσβέσεων
Εννοια χρεωπίστωσης
Γενική λογιστική
ΕΓΛΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ε ΕΝΟΤΗΤΑ
Πρακτική άσκηση
3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 , ERP ATLANTIS, ERP SOFT1
Εμπορική διαχείριση (αποθήκη, πελάτες, προμηθευτές, αγορές, πωλήσεις, αξιόγραφα) Ασκήσεις και πραγματικά παραστατικά
Καταχώρηση παραστατικών εξόδων –Λογιστικές εγγραφές
Ασκήσεις και πραγματικά παραστατικά
Χειρόγραφα και μηχανογραφημένα ATLANTIS ERP, SOFT 1
Υπολογισμός ΦΠΑ ( περιοδική δήλωση) για 3 μήνες
Εσοδα- Έξοδα (Β΄κατηγορίας βιβλία)
Υπολογισμός ΦΠΑ και ΦΜΥ
Εργασίες τέλους χρήσεως (αποτελέσματα χρήσεως, ισολογισμός )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠ
Το σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ
του Υπουργείου Παιδείας.Τα τμήματα είναι ολιγομελή έως 5 άτομα για 100% αποτέλεσμα.
Μετά την αποφοίτηση παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά τη δημιουργία
νέου πιο δυνατού βιογραφικού για επαγγελματική σταδιοδρομία.

Πληροφορίες συμμετοχής

Περιοχή : Θεσσαλονίκη
Διάρκεια : 3,5 μήνες / 130 ώρες
Ωράρια: Πρωινά- Απογευματινά – Βραδινά τμήματα
Τμήματα: Καθημερινές 3 φορές την εβδομάδα Χ 3 ώρες ή Τμήματα Σαββατοκύριακου.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.